Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Knowits vd: "Glad för stark rekrytering"

2018-10-23 09:05
Per Wallentin, vd för Knowit. Foto: Fotograf Michael Forster AB

IT-konsulten Knowit har nettorekryterat 128 medarbetare under det tredje kvartalet och under niomånadersperioden var ökningen 176 medarbetare.

"Särskilt glädjande är den starka rekryteringen under kvartalet. Vi har fördubblat nettorekryteringen jämfört med motsvarande period föregående året", skriver vd Per Wallentin i en kommentar i rapporten.

Den 30 september var 2.241 personer (2.039) anställda i koncernen.

Per Wallentin uppger att utvecklingen av omsättning och resultat var god inom Knowits alla områden under årets första nio månader.

"Främst är det Knowit Insight som visar kraftig tillväxt och högre resultat, men också Knowit Experience och Knowit Solutions har en god tillväxt med bättre resultat", skriver han.

Under segmentens utveckling det tredje kvartalet redovisar bolagets managementkonsultverksamhet Knowit Insight arvodesintäkter på 80,2 miljoner kronor (70,9).

Knowit Experience, bolagets digitala kommunikationsbyrå, ökade arvodesintäkterna till 156 miljoner kronor (126) och bolagets största segment Knowit Solutions, som är verksamheten inom systemutveckling, visade arvodesintäkter på 421 miljoner kronor (385).

Det totala resultatet efter skatt blev 42,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (35). Resultatet per aktie uppgick till 2:10 kronor (1:74).

Nettoomsättningen uppgick till 661 miljoner kronor (578).

Ebita-resultatet blev 56,2 miljoner kronor (50,1)och ebita-marginalen blev 8,5 procent (8,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,1 miljoner kronor (-61,8).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom