Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Kommissioner förekommer fortfarande"

2004-10-05 10:49

Systemet med en hedersordförande som informellt har lett Gotlandsbolaget har varit av godo, anser bolagets vd Jan-Erik Rosengren

Så lät det inte när mututredningen gjordes häromåret. Då hette det att det var ovanligt med kommissioner?Vem gynnas av kommissionerna?


Hur ser du på rapporten från granskaren?


Är den berättigad?


Hur ser du på kritiken att Eric D Nilsson inte är formellt juridiskt ansvarig?


Ska ni ändra på modellen nu?


Granskaren resonerar kring om bolaget kan begära skadestånd. Kommer bolaget att begära ersättning från Eric D Nilsson eller hans bolag?


Ska ni se över avtalet med honom nu?


Tillsvidare jobbar han före er?

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom