Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kommuner ska tvingas ta emot flyktingar

2015-06-03 14:38

Kommuner ska kunna beordras att ta emot ett visst antal nyanlända, föreslår regeringen. Och den kommun som inte tycker sig ha bostäder får se till att bygga dem. Men förslaget på en tvingande lag ogillas av Alliansen.

I det nya förslaget ska kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända. Ett så kallat kommuntal ska fastställas och visa hur många platser en kommun bör ta fram, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på en pressträff.

Kommunens storlek och arbetsmarknadsläget ska vägas in, liksom hur många nyanlända som redan bosatt sig i där.

Samtidigt som fler kommuner tagit emot nyanlända har fördelningen förblivit skev. En rad kommuner har tagit emot en väldigt liten andel.

– Det är min bedömning att den här sneda fördelningen inte är långsiktigt hållbar, säger Ylva Johansson.

Hon fick frågan vad som ska hända med kommuner som säger att de inte har plats att ta emot nyanlända:

– De får bygga!

I dag finns 9 000 personer med uppehållstillstånd som blir kvar på anläggningsboenden och inte kommer ut i samhället. Den siffran kommer enligt dagens prognoser att stiga. Detta fördröjer introduktionen i samhället, påpekar arbetsmarknadsministern.

– Det är också slöseri med kompetens.

Länsstyrelsen får i uppdrag att diskutera med kommunerna och sammanställa hur många platser som kan tas fram på varje plats. Även Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kommer att vara inblandade.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) understryker att kommuntalen bör arbetas fram tillsammans med kommunerna för att kunna få acceptans.

– Man bör väga in hur arbetsmarknadssituationen ser ut i dag och kanske även vad det är för nyanlända som har kommit tidigare vad det gäller exempelvis utbildningsbakgrund, säger Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

– Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen får förutsättningar att ta hand om de nyanlända där man kommer att placera dem.

Klippans kommun är en av de kommuner som brukar ta emot minst antal nyanlända i relation till antal invånare. Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson (S) tror en tvingande lagstiftning kommer kunna ställa till det för enskilda kommuner som saknar bostäder.

– Det kommer bli problem den dagen vi står där och ska försöka lösa det, men då får vi försöka göra det på något vis. Det är en fråga om att vilja och ta sin del av ansvaret. Men det är inte så att jag i morgon kan knäppa med fingrarna och ta emot 50, 60 personer i kommunal regi, för de lokalerna har vi inte, säger hon.

Södertälje är en av de kommuner som tar emot flest nyanlända. Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, välkomnar förslaget.

– En jämnare fördelning över landet kommer att ge ett bättre mottagande för många nyanlända och leda till snabbare etablering i samhället, säger Boel Godner.

Hon tycker att det är bra att ebo-mottagandet (ebo = eget boende) finns med som en parameter. I dag kommer de flesta nyanlända till Södertälja via ebo-systemet.

– Om de som är i anläggningsboende får en plats, är det möjligt att de inte väljer anhöriga i Södertälje i desperation, utan kommer till en kommun där det inte blir trångboddhet och en dålig start, som det kan bli om man väljer i frustration och desperation, säger hon.

Vänsterpartiet är positivt till förslaget, men de borgerliga partierna tror inte på tvångslagstiftning. Moderaterna tycker att det är "en desperat väg att gå".

– Jag är väldigt tveksam till tvångslagstiftning för det kommer inte att underlätta för individer att komma i jobb snabbare, säger Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M).

Hon vill att staten ska ta ett större ansvar, både under asyltiden och under de första åren med uppehållstillstånd i Sverige.

Centern håller med om vissa delar i förslaget, till exempel att ändra kommuntalen och väga in flera faktorer som arbetsmarknad och annat mottagande. Men det viktigaste just nu, enligt C, är att åtgärda hindren för mottagande, alltså bostäder och den ekonomiska kompensationen till kommunerna.

– Piskor är inte vad som behövs i nuläget, säger Johanna Jönsson (C).

Inte heller KD eller FP vill tvinga kommuner att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Däremot är alla partier överens om att det behövs en jämnare fördelning i mottagandet mellan kommunerna.

Förslaget ska nu ut på en längre remissrunda innan en eventuell proposition kan läggas fram i riksdagen. Remisstiden löper till slutet av september, vilket innebär att ett skarpt förslag dröjer. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom