Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kommunerna räddade Swedbank

2008-11-19 18:13

Swedbank dumpar 33 miljarder i kommunala lån hos Kommuninvest för att förbättra sin likviditet och förstärka sin balansräkning.

Swedbank och Kommuninvest, som lånar ut pengar till kommuner och landsting, skrev förra veckan under ett avtal som innebär att Kommuninvest övertar Swedbanks lån till kommuner på 33 miljarder.

- Vi tar över 33 miljarder av Swedbanks balansräkning, det är vad avtalet innebär i sin förlängning, om Swedbanks kunder vill byta, säger Tomas Werngren vd för Kommuninvest.

- Finanskrisen har gjort att bankernas likviditetssituation har försämrats. Många säger att det gäller Swedbank i synnerhet men det skulle inte jag vilja säga. I vilket fall har Swedbank sett behov att se över sin refinansiering, säger Tomas Werngren.

Det var i tisdags förra veckan som Kommuninvest och Swedbank skickade ut ett pressmeddelande om avtalet, men det var luddigt skrivet och talade endast om ett samarbete.

- Vi skulle ha kunnat skriva att Swedbank inte klarar av att låna ut billigt längre, därför tar Kommuninvest över, men det skulle inte vara en rättvisande bild, säger Tomas Werngren.

- De var tvungna göra något åt sin situation, precis som alla andra banker. Det var modigt gjort att se på sin rådgivarroll snarare än att se på sin egen vinst, säger Tomas Werngren.

Swedbank har alltså tidigare lånat ut pengar till ett stort antal kommuner till en relativt låg ränta. Nu stod Swedbank inför situationen att behöva säga upp lånen och höja räntan, men i stället erbjuds nu kommunerna nya, fördelaktiga, lån hos Kommuninvest.

När Swedbank blir av med de kommunala lånen förbättras bankens likviditet med 33 miljarder och bankens balansräkning stärks. Banken har dock en total balansomslutning på 1700 miljarder kronor, så avtalet med Kommuninvest utgör endast en del av Swedbanks räddning. Banken planerar också att ta in 12,4 miljarder i en nyemission. Därtill är banken hittills den enda storbank som sett behov av att gå med i det statliga garantiprogrammet. Banken har även lånat 16 miljarder kronor via programmet.

Kommuninvest ägs av en ekonomisk förening bestående av 223 kommuner (totalt har Sverige 310 kommuner). Kommuninvest har högsta möjliga kreditrating, lika hög som svenska staten. Därför får Kommuninvest låna upp pengar billigt på marknaden för att sedan erbjuda sina medlemmar fördelaktiga lån.

I krisen växer Kommuninvests utlåning. Under oktober månad lånade Kommuninvest ut 17 miljarder kronor då bankerna försämrade lånevillkoren för kommunerna och många kommuner bytte till Kommuninvest. Kommuninvests utlåning beräknas öka från cirka 60 miljarder vid halvårsskiftet till runt 100 miljarder vid årsskiftet. Alla lånen från Swedbank väntas inte ha kommit in förrän första kvartalet 2009.

För att finansiera de nya lånen från Swedbank ska Kommuninvest ge ut 50 miljarder kronor i ett certifikatprogram på den svenska marknaden. Ett program som Swedbank arrangerar men som även andra banker kan sälja.

- Svenska staten ger ut statsskuldväxlar, vi ger ut kommuncertifikat, säger Tomas Werngren.

Tidigare har Kommuninvest lånat pengar på den internationella marknaden för att få bättre villkor och för att Kommuninvest har lånat så lite att de inte har varit intressanta på den svenska marknaden. Men nu lånar de mera.

- Vad räntehandeln i Sverige har gått ut på är statsobligationer och bostadsobligationer, men nu ger vi ut kommunobligationer. Vårt certifikatsprogram är exakt samma sak som statsskuldväxlar, men i stället för staten är det den kommunala sektorn som är motpart, säger Tomas Werngren.

- Det här inte unikt. I Finland sålde Nordea delar av, eller hela, sin kommunportfölj till vår systerorganisation, säger Tomas Werngren.

Birgitta Forsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom