Konjunkturinstitut befarar valutakrig

2016-03-03 09:44 Affärsvärlden SIX

Konjunkturinstitutet Conference Board befarar ett valutakrig där länder försöker försvaga sin valuta för att öka exporten och importera inflation.

"Beslutsfattare försöker nå snabba segrar genom svagare valutor", säger Bart van Ark, chefsekonom vid Conference Board, i en intervju med Dagens Nyheter.

Nu måste politikerna träda in och injicera ekonomin med reformer som motiverar investeringar, resonerar chefsekonomen som befarar en längre period där världsekonomin går in i stagnation.

Det är dags att inse att penningpolitik inte är det enda verktyget, anser Bart van Ark som oroar sig för att investeringarna inte har tagit fart. Politikerna behöver komma med förslag på finanspolitiska reformer som gör det mer lönsamt att investera och som får upp produktiviteten, argumenterar han.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom