Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Konjunkturinstitutet skruvar upp BNP-prognos

2014-03-26 09:04

Konjunkturinstitutet bedömer att Sveriges BNP (kalenderkorrigerat) kommer att växa med 2,7 procent år 2014.

Därefter bedöms tillväxten bli 2,9 procent 2015, 2,9 procent 2016, 2,7 procent 2017 och 2,4 procent 2018.

Det framgår av KI:s konjunkturprognos som presenteras i dag.

Prognoserna från i december var en tillväxt på 2,5 procent 2014, 2,9 procent 2015, 2,9 procent 2016, 2,7 procent 2017 och 2,3 procent 2018.

BNP till marknadspris förväntas växa med 2,6 procent 2014 (2,4) och med 3,2 procent 2015 (3,1).

"Konjunkturåterhämtningen i Sverige har påbörjats", skriver KI.

Arbetslösheten vänder ned med viss fördröjning och kommer inte att nå jämviktsnivån förrän 2017, enligt rapporten.

Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten kommer att uppgå till 7,9 procent 2014 (7,7). Under 2015 väntas arbetslösheten bli 7,3 procent (7,3) och under 2016 väntas den sjunka till 6,8 procent (6,9).

Inflationen i både Sverige och omvärlden är mycket låg, konstaterar KI.

"Inflationen blir fortsatt låg 2014 och stiger sedan långsamt för att först i slutet av 2017 nå 2 procent i termer av KPI med fast bolåneränta (KPIF)", förutskickar myndigheten.

KPI väntas stiga med 0,1 procent 2014 (0,5). 2015 år väntas ökningen bli 1,2 procent (1,8), 2,3 procent (2,7) 2016 och 2,6 procent 2017 (3,0).

Den underliggande inflationen, KPIF, bedöms vara 0,7 procent 2014 (1,0) och 1,4 procent 2015 (1,6).

Enligt Konjunkturinstitutets prognos påbörjas Riksbankens reporäntehöjningar sommaren 2015. Därefter höjs reporäntan jämförelsevis långsamt till 3 procent i slutet av år 2018.

KI bedömer att Riksbankens reporänta kommer att uppgå till 0,75 procent vid utgången av 2014, 1,25 procent vid utgången av 2015, 1,75 procent vid utgången av 2016, 2,25 procent vid utgången av 2017 och 3,00 procent vid utgången av 2018.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom