Konkurrensverket vill stoppa Scandi Standard-köp

2016-01-22 08:10 Affärsvärlden SIX
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Konkurrensverket vill stoppa Scandi Standard-ägda Kronfågels köp av konkurrenten Lagerberg.

Myndigheten går därför nu vidare med en stämning i Stockholms tingsrätt för att få ett förbud mot affären. Kravet är förenat med ett vite på 100 miljoner kronor som ska dömas ut "om affären trots allt genomförs".

Det framgår av ett pressmeddelande från Konkurrensverket på fredagen.

"Om affären genomförs skulle det innebära att konkurrensen på kycklingmarknaden påtagligt försämras, vilket ytterst drabbar konsumenterna", skriver myndigheten.

Enligt Konkurrensverket rör sakfrågan huruvida Kronfågel Holding, som är störst på den svenska kycklingmarknaden, ska få köpa den tredje största aktören, Lagerberg i Norjeby.

Myndighetens utredning av koncentrationseffekter resulterade i slutsatsen att affären "påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens".

De förslag till åtaganden som parterna presenterat har enligt myndigheten inte förmått att råda bot på de negativa effekterna.

"Den nya aktören skulle, om affären genomfördes, i ett slag bli den klart dominerande i Sverige. Andra aktörer skulle få svårt att hävda sig på marknaden, och risken för negativa konsumenteffekter, till exempel prishöjningar, är stor", kommenterar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom