Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Konkursen drabbar knappast Birgersson

2011-11-28 12:49

Jonas Birgerssons affärer tickar på trots avnotering för Labs2 och konkurs för dotterbolaget. Men aktieägarna är de stora förlorarna.

I fredags kväll gick ett dotterbolag till Jonas Birgerssons mjukvarubolag Labs2 i konkurs och tidigare förra veckan ansökte han om avnotering från First North för Labs2.

Men det kanske inte spelar så stor roll för bredbandsgurun själv. Dels har han Labs2 och dels har Labs2 redan fört över verksamhet till det privata bolaget Via Europa, som står Jonas Birgersson nära.

”Jag kör vidare med Labs2 Group AB”, e-postar Jonas Birgersson. Alltså det fram till nyligen noterade moderbolaget.

När det gäller Via Europa så överlät Labs2 den 1 april 2009 sin nät- och driftsverksamhet på det privata bolaget. Labs2 fick endast mjukvaran kvar.

Labs2 har en gång ägt Via Europa, men våren 2006 sålde Labs2 bolaget till E Business Consulting Scandinavia. Jonas Birgersson har tidigare suttit som enda ordinarie styrelseledamot i både Via Europa och E Business Consulting Scandinavia. Det sistnämnda bolaget ägdes åtminstone tidigare av Marina Bäckström, sambo med Jonas Birgerssons vän Ken Ceder. Alla tre bolagen - Labs2, Via Europa och E Business Consulting Scandinavia - har samma adress i Lund.

Labs2 och Via Europa gör affärer ihop. Bland annat har de tillsammans byggt ett bredbandsnät åt Lunds kommunala fastighetsbolag. År 2009 hade Labs2 pumpat in uppåt 30 miljoner kronor i det nätet, som det privatägda Via Europa då hade full utnyttjanderätt för och som därtill till stor del ägdes av Lunds kommunala fastighetsbolag. Fördelen för Labs2:s aktieägare är något oklar, men Jonas Birgersson hävdar att det hela fungerat som en demonstrationsanläggning.

”Den satsningen vi gjorde i vår 'demonstrator' eller Proof of Concept som Labs2 Group gjorde tillsammans med Via Europa och Cisco har dels givit oss affären i Schweiz samt möjligheten att delta i ett antal större konsortier”, skriver Jonas Birgersson.

Även om Jonas Birgersson nu kör vidare så är det hela inte en rolig historia för aktieägarna i Labs2. Under årens lopp har den ena nyemissionen avlöst den andra men de har hjälpt lika mycket mot förlusterna som plåster mot förblödning. Aktien var dock körd i botten redan före avnoteringen. Redan hösten 2010 var den nere på ett öre.

Jonas Birgersson äger via bolag och privat cirka 27 miljoner aktier i Labs2.

”Alla behåller sina aktier. Det blir lite svårare att handla med aktien. Men det positiva är ju att de får ett bolag som kommer upp till positivt kassaflöde utan flera nyemissioner och lyckas vi skapa värde i framtiden så är de ju med på den uppsidan”, e-postar Jonas Birgersson.

Ja, Jonas Birgersson vore ju inte ”Birger”, som han kallas, utan en ljus syn på framtiden.

Birgitta Forsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom