Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Konsumenternas förväntningar stiger

2013-04-26 08:58

Konsumenternas samlade förväntningar steg i april, visar en undersökning från Konjunkturinstitutet.

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, steg till 5,2 i april, jämfört med 2,8 föregående månad.

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Analytiker hade väntat att konsumenternas konfidensindex skulle ha stigit till 3,8 i april, enligt SME Direkts prognosenkät.

Makroindex steg till -8,5 jämfört med -13,7 månaden före. Mikroindex steg till 6,7 från 4,7.

Makroindex speglar synen på Sveriges ekonomi nu och om tolv månader framåt samt arbetslöshetens utveckling tolv månader framåt. Mikroindex speglar synen på den egna ekonomin nu och tolv månader framåt samt planerade inköp av kapitalvaror.

I april väntade hushållen en inflationstakt på 1,5 procent om tolv månader, jämfört med 1,1 procent i föregående månads mätning.

Hushållen uppfattar samtidigt att den aktuella inflationen är 0,9 procent, jämfört med 1,0 procent föregående månad. Den faktiska KPI-inflationen var 0,0 procent i mars medan KPIF-inflationen var 0,9 procent.

Hushållens väntar sig att lönerna i allmänhet ska stiga med 3,0 procent de kommande tolv månaderna, föregående månad var bedömningen 2,9 procent.

Nettotalet för arbetslösheten om tolv månader, skillnaden mellan andelen som tror på ökad arbetslöshet minus andelen som tror på lägre arbetslöshet, sjönk till 18,8 i mars, jämfört med 27,5 föregående månad.

Nettotalet för egen arbetslöshetsrisk nu (ökat minus minskat) var -2,3 jämfört med -2,9 föregående månad.

Nettotalet för hushållens sparande nu (sparar minus skuldsätter sig) uppmättes till 65,1 jämfört med 68,0 månaden före. Nettotalet för hushållens sparande tolv månader framåt (troligt minus inte troligt) var 61,7 jämfört med 62,3 månaden före.

Nettotalet för köp av kapitalvaror nu (rätt tidpunkt minus fel tidpunkt) var 7,1 jämfört med 2,1 månaden före. Motsvarande nettotal på tolv månaders sikt (mer minus mindre) var -5,8 jämfört med -8,5 månaden före.

Nettotalet för köp av bil inom tolv månader (troligt minus inte troligt) var -55,1 jämfört med -58,7 föregående månad.

Nettotalet för köp av bostad inom tolv månader (troligt minus inte troligt) var -75,8, jämfört med -80,5 månaden före.

Vad gäller ränteförväntningar väntar sig hushållen att den rörliga bostadsräntan, max tre månaders bindningstid, är 3,33 procent om ett år, 3,79 procent om två år och 4,27 procent om fem år.

Föregående månad räknade hushållen med att den rörliga bostadsräntan skulle vara 3,33 procent om ett år, 3,72 procent om två år och 4,24 procent om fem år.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom