Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Konsumentförtroendet backar i USA

2014-07-03 15:24

USA:s totala konsumentförtroende uppgick till 36,4 under förra veckan, vilket kan jämföras med en nivå om 37,1 under närmast föregående vecka.

Detta framgår av den senaste Bloomberg-undersökningen som har genomförts av Langer Research Associates of New York.

Index över konsumentförtroendet mäts efter en skala som sträcker sig mellan +100 och -100. Index baseras på en slumpmässig mätning av 250 respondenter per vecka över hela landet och bygger på ett fyraveckors glidande medelvärde på 1.000 respondenter.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom