Konsumentförtroendet i USA minskar

2016-03-24 14:36 Affärsvärlden SIX

USA:s totala konsumentförtroende uppgick till 43,6 under förra veckan, vilket kan jämföras med en nivå om 44,3 under närmast föregående vecka.

Bloomberg-undersökningen har genomförts av Langer Research Associates of New York.

Index över konsumentförtroendet mäts efter en skala som sträcker sig mellan +100 och -100. Index baseras på en slumpmässig mätning av 250 respondenter per vecka över hela landet och bygger på ett fyraveckors glidande medelvärde på 1.000 respondenter.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom