Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Konsumentförtroendet stiger i USA

2016-08-18 15:16

Index för USA:s totala konsumentförtroende uppgick till 43,6 under förra veckan, att jämföra med 41,8 veckan innan.

Detta enligt Bloomberg-undersökningen som genomförs av Langer Research Associates of New York.

Index över konsumentförtroendet mäts efter en skala som sträcker sig mellan +100 och -100. Index baseras på en slumpmässig mätning av 250 respondenter per vecka över hela landet och bygger på ett fyraveckors glidande medelvärde på 1.000 respondenter.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom