Konsumtionen ökar i USA

2016-02-26 15:08 Affärsvärlden SIX

Privatkonsumtionen i USA var upp med 0,5 procent i januari jämfört med närmast föregående månad. Marknaden hade förväntat sig en uppgång på 0,3 procent.

Privata inkomster var samtidigt upp 0,5 procent i månadstakt. Förväntningarna låg här vid en ökning om 0,4 procent.

I december var konsumtionen +0,1 procent, vilket innebar en upprevidering jämfört med det preliminära utfallet som var +0,0 procent. Inkomsterna var upp med oreviderade 0,3 procent.

Kärnprisindex för privatkonsumtionen, PCE exklusive mat- och energipriser, var upp med 0,3 i månadstakt, jämfört med väntade +0,2 procent. Månadstakten för december var oreviderad vid +0,0 procent.

Årstakten för privatkonsumtionen, PCE exklusive mat- och energipriser, uppmättes till +1,7 procent (+1,4).

Statistiken presenteras av det amerikanska handelsdepartementet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom