Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp aktie med långsiktig medvind

2019-05-01 18:07
Vestas är fortsatt världsetta inom landbaserad vindkraft.

ANALYS Danska vindturbintillverkaren Vestas rider på en stark trend, men värderas ändå relativt försiktigt. Affärsvärlden ser ett långsiktigt köpläge.

KÖP Vestas har sett i backspegeln varit en volatil historia på börsen, vilket dels förklaras av att aktien vid ett par tillfällen värderades till p/e-tal över 50 – och därefter kom ner på jorden, dels att bolaget var problemtyngt 2011–2012 och att värderingen då pressades rejält.

Dagens Vestas är ett välskött verkstadsbolag som är marknadsledare i en bransch med synnerligen goda tillväxtutsikter. Prognoser talar för att förnyelsebara energislag, som vindkraft, kommer att fortsätta växa snabbt och ta marknadsandelar under många år framöver. Talar för Vestas gör också att bolaget de senaste åren börjat bygga upp en eftermarknadsaffär på allvar.

Sedan 2005 har Vestas eftermarknadsaffär växt kraftigt som andel av omsättningen, från cirka 5 procent till drygt 16 procent i fjol. Serviceverksamheten har dessutom stärkt lönsamheten till goda 25 procents rörelsemarginal under 2018, före koncerngemensamma kostnader. I fjol stod service för hela 36 procent av rörelseresultatet. Det ger Vestas intjäning en betydligt bättre stabilitet än tidigare samtidigt som det ökar sannolikheten att bolaget når det långsiktiga målet om minst 10 procents rörelsemarginal.

Kalkyleras med 10 procents rörelsemarginal redan 2020, som Affärsvärlden gjort, faller ev/ebit till låga 10,7. Det är en för låg värdering för ett välskött tillväxtbolag.

Detta är en sammanfattning av Långsiktigt läge i prisvärt tillväxtbolag. Prenumeranter kan logga in och läsa hela texten här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom