Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp attraktiv snabbväxare

2018-03-14 19:00
Foto: jvphoto / Alamy/IBL

Bolagets bokslut bekräftade att den pressade lönsamheten under delar av 2017 var tillfällig. Det har skapat ett attraktivt köpläge.

KÖP Det råder hög efterfrågan bland it-konsulterna sedan flera år tillbaka. Den så omtalade digitaliseringen har gått in i en djupare fas, tvärs över alla branscher och samtidigt minskat det historiska konjunktur­beroendet för konsultbranschen.

B3IT är ett av de konsultbolag som gynnas av denna utveckling med cirka 60 procent av intäkterna inom offentlig sektor och bank, där det råder en ­febril ­aktivitet. B3IT är minst men växer snabbast bland it-konsulterna på Stockholmsbörsen och har de senaste tio åren ökat omsättningen med i genomsnitt höga 28 procent per år.

Den snabba expansionen via förvärv, ett antal nyetablerade verksamheter och flytt av huvudkontor tyngde dock resultatet mer än väntat under främst andra och tredje kvartalet. Det pressade aktien från kursrekordet 102,5 kronor ner till 71 kronor i december. Bokslutet blev dock en vändpunkt och rörelsemarginalen återställdes till 10,3 procent under fjärde kvartalet.

Aktiemarknaden verkar dock tveka på B3IT:s förmåga att återställa sin historiska lönsamhet, det vill säga en rörelsemarginal i intervallet 8 och 11 procent. ­Bolaget har en ersättnings­modell som bygger på att lönen står i direkt proportion till intäkterna som genereras av respek­tive konsult. Kostnadsmassan blir då mer rörlig och resistent mot konjunktursvängningar.

B3IT värderas attraktivt på ev/ebit 10 respektive 8 på våra prognoser för 2018 och 2019. Det är för lågt för ett bolag med så goda förutsättningar att fortsätta visa hög vinsttillväxt. Köp aktien med riktkurs 105 kronor om ett år.

Ovanstående är en sammanfattning av analysen

Läs mer: Attraktiv snabbväxare

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom