Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp attraktivt tillväxtbolag

2019-04-17 18:03

ANALYS Mjukvarubolaget har inte rosat marknaden senaste två åren. Framöver ser det ljusare ut.

KÖP Raysearch har hamnat i onåd hos investerarna, aktien har mer än halverats från toppen för knappt två år sedan.

En viktig förklaring är bolagets svaga kassaflöden där dessa inte matchat bolagets redovisade vinster. Framöver lär det dock bli bättring eftersom Raysearch i fjol bytte redovisningsstandard, med följd att såväl intäkter som resultat blev lägre. Dessutom ska bolaget framöver bli bättre på att driva in sin kundfordringar, vilka svällt i relation till omsättningen.

Med den smällen bakom sig är Affärsvärldens bild att investerarna underskattar Raysearchs forskning- och utvecklingsverksamhet. Vid sidan av dosplaneringssystemet Raystation, som står för omkring 90 procent av intäkterna, har bolaget nyligen lanserat Raycare som förenklat kan beskrivas som ett affärssystem för cancerkliniker. På sikt har produkten större potential än Raystation.

Till detta ska adderas att Raysearch alltid arbetar på nya produkter. På vd Johan Löf låter det som att en trolig väg är att Raycare utvecklas till ett Hospital Information System, alltså ett it-system som täcker ett helt sjukhus. Det öppnar en ny potentiell jättemarknad för Raysearch i det riktigt långa perspektivet.

Räknat på en normaliserad lönsamhet handlas aktien till cirka p/e 22 på Affärsvärldens prognos för 2020. Det är ingen farlig multipel på en snabbväxare med goda tillväxtutsikter under många år framöver. Risken i Raysearch är dock hög och aktien passar bäst i den riktigt långsiktiga tillväxtportföljen.

Detta är en kortversion av artikeln Köpläge i missförstått tillväxtbolag. Prenumeranter kan gå in och läsa hela artikeln här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom