Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Köp fastighetsaktier"

HQ Banks analytiker ser ett köpläge i flera nedtryckta fastighetsaktier.

Caset för fastighetssektorn börja komma på plats. Bristen på krediter har slagit hårt mot fastighetssektorn och den krävda direktavkastningen i Sverige kommer att stiga 1,50-2,00 procentenheter från lågpunkten.

Det skriver HQ Bank i en analys daterad den 14 oktober.

Upplåning kommer att bli dyrare och det blir färre köpare av fastigheter. Aktiemarknaden har dock diskonterat förändringen av den krävda direktavkastningen. Marknadens implicita värdering av fastigheter är nu 23 procent under det bokförda värdet.

HQ Bank bedömer att fastighetsbolagen kommer att revidera ned sina bokförda värden med 5-10 procent under resterande del av 2008. I det fall marknaden reagerar negativt på revideringarna, kan det uppstå bra köpmöjligheter, bedömer banken.

HQ Bank bedömer att andelen vakanser kommer att stiga kraftigt och hyresnivåerna falla för kommersiella fastigheter. Ett lägre driftsresultat kommer dock att kompenseras av lägre räntekostnader, trots stigande marginaler och fortsatt höga upplåningskostnader (funding) för banker.

HQ Bank bedömer att från dagens nivåer är vissa fastighetsaktier utmärkta val att ta skydd i (safe havens). När avkastningskravet på marknaden normaliserar sig kan aktiekurserna i flera bolag stiga mer än 50 procent.

HQ Bank höjer sin rekommendation för Castellum till köp, från no case, upprepar köp för Wihlborgs och höjer Klövern till köp, från no case. Dessa tre aktier är mycket billiga, bedömer banken.

Vidare anser HQ att refinansieringsrisken i Kungsleden är överdriven. Banken upprepar sin körekommendation, men anser att risknivån är högre än i de ovan nämnda bolagen.

HQ anser att en minskning i hyresnivåerna är diskonterad i Hufvudstaden och Fabege och höjer rekommendationen för bägge till no case, från sälj.

Johan Högberg

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom