Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp formsvag konsult

2019-06-26 07:37
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

ANALYS Multiconsult tappade överlönsamheten, men efter probleminsikt och åtgärder ses nu lovande återhämtningstecken hos det konjunkturtåliga konsulthuset.

KÖP På egna meriter är Oslonoterade Multiconsult en möjlig lågriskdubblare på 3–5 års sikt, utöver uppsida från tilläggsförvärv. Det är slutsatsen när Affärsvärlden nu återvänder till teknikkonsultdoldisen på en analyskurs om 63 norska kronor, en bra bit under noteringskursen 78 kronor från våren 2015 och en bra bit under vårt misslyckade köpråd i nummer 33/2017.

Starka hemmamarknadspositioner, med fyra femtedelars omsättning i Norge, och defensiv övervikt, med halva omsättningen mot offentlig sektor, förklarar bolagets historiska överlönsamhet. Det förra köprådet misslyckades dock när aktien föll dryga 30 procent på tolv månader, som följd av dels den norska marknadens löneinflation men därtill av självförvållade projektmissar som blåst bort överlönsamheten mot branschen.

De initiala besparingarna har nu utökats och projektstyrningen är under översyn. Därtill ska tillväxttempot hållas tillbaka tills överlönsamheten är återställd. Första kvartalets underliggande lönsamhet utvecklades åt rätt håll och det utan att de långsiktiga konjunkturstabila tillväxtmöjligheterna gått förlorade.

Aktien ingår i Affärsvärlden Analys+ modellportfölj Nordiska Värdeportföljen, som passat på att öka exponeringen efter motgångarna.

Det här är en sammanfattning av aktierådet "Formsvacka i finkonsulten”, som nu har förpublicerats exklusivt för tilläggstjänsten Affärsvärlden Analys+ prenumeranter.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom