Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp skogsdoldisen

2018-12-19 18:22
Bolaget föddes 2017 när svenska specialpapperstillverkaren Munksjö fusionerades med finska Ahlstrom, med specialpapper och andra fiberbaserade nischprodukter.

Den finsk-svenska börsdoldisen har efter fusionen fortsatt tillväxtresan med ett stort förvärv i Nordamerika. Affärsvärlden lockas av starka marknadspositioner och en pressad värdering.

Ahlstrom-Munksjö föddes våren 2017 när svenska specialpapperstillverkaren Munksjö fusionerades med finska Ahlstrom, med specialpapper och andra fiberbaserade nischprodukter.

Bolaget har hållit sig under radarn, även om det har uppnått en position som nummer ett på flera av sina, fragmenterade, nischmarknader. Trots det har rörelsevinstmarginalen fallit något under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2017, främst på grund av högre massapriser.

Aktien har tagit rejält med stryk i år, fallet är runt 30 procent, sannolikt huvudsakligen som ett resultat av den allmänna börsoron och risken för en kommande lågkonjunktur. Vid nuvarande kurs, 11,60 euro, har p/e-talet rasat ned till drygt 9, baserat på analytikernas snittprognos för 2019, klart under snittet för tio jämförbara företag som hamnar på p/e 12. Med fullt genomslag av kostnadssynergier kan vinstmarginalen också lyfta 2020.

Ahlstrom-Munksjö har skapat en god bas för fortsatt global expansion. Med en stark position inom nischade specialprodukter borde företaget också ha en, för skogs- och pappersindustrin, hygglig motståndskraft i en lågkonjunktur. En relativt stor andel av företagets kundgrupper, som livsmedelssektorn och vårdsektorn, har också låg korrelation med ekonomiska cykler. Mot den bakgrunden känns Ahlstrom-Munksjös aktie och värdering nu väl nedtryckt. Affärsvärldens rekommendation är köp.

Det här är en sammanfattning av analysen Bortglömd i skogen

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom