Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp tystlåten värdemästare

2019-05-22 18:03

ANALYS En av senare års sannolikt mest högavkastande svenska värdeinvesterare är i det närmaste okänd. Än bjuds billiga inträdesbiljetter till doldisen Håkan Blomdahls investeringslåda Mertiva.

KÖP Det alltmer riskspridda investeringsbolaget Mertiva, listat på NGM-börsens Nordic MTF, erbjuder möjlighet att till konservativ substansrabatt ta rygg på Håkan Blomdahl, en bevisat skicklig värdeinvesterardoldis.

Över kommande konjunkturcykel är en premievärdering motiverad, då den fokuserade opportunism som redan uppvisats kan tänkas överavkasta – rejält. Rådet till Affärsvärldens läsare: Börja köp Mertiva nu och låt Håkan Blomdahl investera ostört de närmsta åren.

Det här är en sammanfattning av analysen Tystlåten och okänd värdemästare. Prenumeranter kan logg ain och läsa hela artikeln här.

Mertivas vd och styrelseledamot Andreas Bergsten samt styrelseordförande och huvud­ägare Håkan Blomdahl har avböjt att kommentera Affärsvärldens analysartikel.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom