Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpläge i skogskoncernen

2019-08-21 07:45
Ortviken pappersbruk. Foto: Bergslagsbild

ANALYS Trots utförsbacke för konjunkturen ser skogskoncernen köpvärd ut.

KÖP Sedan Affärsvärlden för cirka ett år sedan satte sälj på det Sundsvallsbaserade skogsbolaget SCA har aktiekursen tappat runt 20 procent till dagens 75 kronor, vilket också var den riktkurs Affärsvärlden satte. Men om aktien har fallit så har SCA:s resultat gått motsatt väg.

SCA är konjunkturkänsligt. Skogsbolagets intäkter är till 80 procent i andra valutor än svenska kronor, medan huvuddelen av kostnaderna är i kronor, vilket gör SCA starkt exponerat också mot valutamarknadernas svängningar.

De senaste åren har båda dessa makrokrafter gått i rätt riktning för SCA. Nu är med all säkerhet konjunkturen på väg utför. Fallhöjden i Europa, där SCA har runt 85 procent av försäljningen, är dock begränsad, eftersom EU, till skillnad från USA, inte har gått på högvarv. Om riktningen för konjunkturen känns säker så är kronkursen däremot ett stort frågetecken.

På uppsidan finns främst två faktorer, massabruket i Östrand, och SCA:s skog och värderingen av den. Medan aktiemarknaden ser ut att ha prisat in en vikande konjunktur (p/e 15 på 2020 års väntade vinst), finns potentialen från en uppvärderad skog kvar. Affärsvärlden rekommenderar därför nu köp i SCA på ett års sikt.

Detta är en kortversion av Högre värderad skog ger köpläge, en Affärsvärlden Analys+ exklusiv förpublicering av ett aktieråd från kommande nummer av Affärsvärlden.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom