Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpvärd ingenjörslåda

2018-08-15 18:15
Foto: Pharaoh / Alamy/All over press

Teknikkonsulthuset Projektengagemangs småbolagsrabatt är oförtjänt stor.

KÖP Nollräntan har följts av högtryck hos Sveriges ingenjörstäta teknikkonsulter. De breda, eller multidisciplinära, konsultjättarna Sweco och ÅF har de senaste fem åren totalavkastat mer än tre gånger respektive dubbelt upp mot Stockholmsbörsen.

Mot den bakgrunden tog den mindre multidisciplinära uppstickaren Projektengagemang (PE) inför sommaren beslutet att notera sig. Storleksmässigt hamnar PE i nivå med de mer nischade börskollegorna Semcon och Rejlers, som på senare år saknat den höga och stadigt växande lönsamhet som börsen premierar. Samtidigt är Sweco och ÅF 15 respektive 10 gånger större.

PE är redan uppe i 39 mindre förvärv. Det ger kostnads- och intäktssynergier från kapade centrala kostnader och från ökad andel multidisciplinära uppdrag, med bättre lönsamhet än små. Förvärvspriserna har varit låga, i snitt ev/ebitda om 5–6 sedan år 2015.

Affärsvärldens organiska närtidsprognos ger en värdering justerad för nettokassa på ev/ebita runt 11 för 2018, som faller nedåt 9 till 2020. Prognosen exkluderar framtida förvärv samt noteringskostnader.

Redan före den sannolika förvärvsuppsidan så är PE:s småbolagsrabatt omotiverat stor. Tillväxtmålet på i snitt 15 procent årligen kombinerat med lönsamhetsmålet, om överstigande 8 procents ebita-marginal över cykeln, talar för att ledningen förväntas förvärva selektivt.

Huvudrisker är hårdnande konkurrens samt nästa lågkonjunktur, där PE har exponering mot såväl nybyggnation av bostäder, runt 5–10 procent, och övrigt privat byggande som cyklisk industri. Affärsvärlden tror dock att konsolideringsstrategin kan ställas om mot besparingar. Dessutom står offentlig sektor redan för 35 procent av omsättningen.

Projektengagemang får köpråd med ettårig riktkurs på 60 kronor, motsvarande 14 gånger årets ebita-resultat.

Det här är en sammanfattning av aktierådet Ett mini-ÅF till rabatt

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom