Kraftig dollarförsvagning

2016-03-04 15:53 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna med längre löptider steg något under fredagens handel, i linje med utvecklingen för räntorna i Europa. På valutamarknaden var rörelserna större, där dollarn försvagades ordentligt mot såväl euron som kronan.

Euron fick stöd relativt dollarn på förmiddagen, efter medieuppgifter som indikerade att ECB inte kommer att nå marknadens förväntningar vid direktionsmötet nästa vecka. Enligt uppgifterna ska direktionen inte ha nått konsensus förutom att man kommer att sänka inlåningsräntan vid nästa veckas penningpolitiska möte.

Under eftermiddagen ledde en stark sysselsättningsrapport från USA endast till tillfällig dollarstyrka. Därefter tog marknaden fasta på en svagare utveckling för timlönerna än väntat och fortsatte därefter att handla ned den amerikanska valutan.

USA:s sysselsättningsstatistik för februari månad visade en ökning med 242.000 personer, vilket var klart mer än förväntningarna på 190.000. Dessutom reviderades utfallen för december-januari upp med totalt 29.000 arbetstillfällen.

"Det ser ut som att den solida trenden från slutet av förra året bara fortsätter", kommenterade DNB Banks analytiker Knut A. Magnussen efter statistiken.

"Sammantaget talar rapporten för att Fed kommer att höja räntan mer och vi tror fortsatt att nästa höjning kommer i juni", fortsatte Magnussen.

Nordea uppgav efter statistiken att februari månads väldigt starka sysselsättningstillväxt bör dämpa spekulationerna om att USA är på väg in i en recession i år.

"Dagens jobbrapport visar att ekonomin fortsätter att stå emot motvindarna från trög global tillväxt och den senaste turbulensen på finansmarknaderna", skrev Johnny Bo Jakobsen, Nordeas chefsekonom för USA, efter statistiken.

Det svaga i rapporten var nedgången i lönerna, där timlönerna sjönk med 0,1 procent att jämföra med en väntad ökning på 0,2 procent. Under månaden innan steg dock lönerna med 0,5 procent i månadstakt. Årstakten minskade från 2,5 procent i januari till 2,2 procent i februari.

"Nedgången i februari kan åtminstone delvis förklaras av ofördelaktiga kalendereffekter", kommenterade Jakobsen och tillade att Nordea fortsätter att förvänta en löneökning på 3 procent i årstakt vid utgången av året.

USA:s handelsbalansunderskott var något större än väntat i januari. Exporten sjönk med 2,1 procent i månadstakt och importen minskade med 1,3 procent.

Morgonens svenska statistikskörd fick ingen större marknadspåverkan. Industriproduktionen var hyfsad i januari, samtidigt som tjänsteproduktionen var en besvikelse sett till förväntan med en bred avmattning.

Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström anser att det är en måttlig återhämtning som pågår i tillverkningssektorn, och att indikatorerna pekar på att det kommer fortsätta i närtid. Vad som händer längre ut är däremot "mycket mer osäkert" och beror i slutändan på den globala utvecklingen.

"Överlag pekar dagens data på att vi kommer att se en betydligt lägre BNP-tillväxt i Q1 än i Q4 2015. Icke desto mindre så förväntas BNP växa snarare än krympa i det första kvartalet", skrev Wallström.

Industriproduktionen steg med 4,6 procent i årstakt under januari medan tjänsteproduktionen visade +2,0 procent. Väntat var +4,1 respektive +3,6 procent. Årstakten för föregående månads industriproduktion reviderades samtidigt upp med 1,7 procentenheter. Orderingången var upp 3,8 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom