Kraftiga vinstfall för amerikanska storbolag

2016-02-25 14:25 Affärsvärlden Finwire
Foto: Kristoffer Tripplaar / Alamy/All over press

Det är stor skillnad mellan de amerikanska bolagens rapporterade siffror för 2015 och hur bolagen faktiskt presterade. Det skriver Wall Street Journal efter att ha gått igenom siffror som Factset tagit fram.

Resultatet per aktie för bolagen som ingår i S&P 500-index är bara 0,4 procent bättre än förra året. Det är den svagaste tillväxten sedan 2009, men sanningen är egentligen mörkare än så. Siffrorna exkluderar nämligen engångsposter, till exempel kostnader för omstruktureringar och aktiebaserade ersättningar. Tittar man i stället på de faktiska siffrorna, enligt GAAP, föll vinsterna med hela 12,7 procent.

Med bakgrund i detta kan aktier fortfarande anses handlas på en hög nivå, trots nedgången hittills i år. Det aggregerade p/e-talet för bolagen rör sig runt 17, baserat på företagens proforma-redovisning. Men enligt redovisningsprincipen GAAP är p/e-talet dock uppe på 21.

Bolagen brukar poängtera att anledningen att man kommunicerar resultaten exklusive engångskostnader är för att bättre spegla den underliggande verksamheten. Det kan till exempel röra sig om uppsägningar där kostnaderna inte antas vara återkommande. Historiskt har dock många bolag flaggat återkommande kostnader som just engångsposter när affärsförhållandena försämras.

Senaste gången det var så här hög skillnad mellan rapporterade vinster och vinster enligt GAAP var 2001 och 2002. Då handlade det om att företagen i stor utsträckning skrev av miljarder i investeringar som togs under IT-yran.

Ett exempel på hur engångskostnader och extraordinära utgifter rensas bort i redovisningen är den Chesapeake Energy nyligen presenterade. För helåret 2015 gjorde bolaget en förlust om 14,9 miljarder dollar enligt GAAP.

Företaget kommenterade dock resultatet med att det exklusive engångsposter visade på en förlust om 329 miljoner dollar. Den stora skillnaden härrör från nedskrivningar i tillgångar på grund av de kraftigt fallande energipriserna.

Det är också just energibolagen som uppvisar de största skillnaderna mellan GAAP och proforma-resultatet. Totalt gjorde energisektorn inom S&P 500 en förlust på 48 miljarder dollar. Det kan jämföras med de 45 miljarder dollar i förlust som rapporterades.

Totalt för S&P 500-bolagen blev vinsterna i enlighet med GAAP 787 miljarder dollar under 2015. Det är 256 miljarder lägre än redovisade resultatet på 1,04 biljoner dollar.

Affärsvärlden Finwire

Premiumnyheter

Aktuellt inom