Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kraftigt försvagad krona efter inflationsutfall

2017-11-14 16:41
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kronan försvagades kraftigt och svenska räntor sjönk på tisdagen efter inflationsutfall för oktober som var svagare än väntat.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,1 procent i oktober jämfört med föregående månad, och steg 1,8 procent jämfört med samma månad 2016.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,1 procent respektive +2,0 procent. I september var KPIF-inflationen 2,3 procent.

KPI sjönk med 0,1 procent medan KPI-inflationen var 1,7 procent.

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, skrev i en kommentar att de huvudsakliga drivkrafterna bakom nedgången var lägre priser på kläder och skor, paketresor och el.

Att det lägre än väntade utfallet främst var på grund av tillfälliga faktorer som paketresor och el bör vara viss tröst för Riksbanken.

"I det avseendet tror vi inte Riksbanken är alltför oroad över utfallet. Utfallet stödjer dock den mjuka hållningen vid senaste penningpolitiska mötet i oktober", skrev Jörgen Kennemar.

EUR/SEK steg 13 öre till strax under 9:92, och valutaparet handlas därmed på högsta nivån på omkring ett år. Mot dollarn tappade kronan 5 öre till 8:44.

Räntan på den svenska tioåringen sjönk 4 punkter till 0,79

Morgonen bjöd också på boprisstatistik från Valueguard, som visade en nedgång med 3,0 procent i oktober jämfört med föregående månad, vilket var den största nedgången sedan oktober 2008. Säsongsrensat sjönk priserna 1,8 procent.

"Vi hade förväntat oss att få se röda siffror, men på marginalen kanske de var lite svagare än vi väntade oss, men det är ingen stor dramatik", sade Claes Måhlén, chefsstrateg vid Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

Precis som många andra bedömare tror Handelsbanken inte på något större fall i bostadspriserna.

"Vi tycker fortfarande att fundamenta är starka. Arbetsmarknaden är stark och boräntorna är fortsatt låga. Det talar emot att vi får se en kraftigare prisnedgång. Snarare blir det en avmattning än ett prisfall", sade han.

Euron stärktes till 1:1747 mot dollarn efter förväntningar om att tillväxten i Europa ska vara fortsatt stark.

BNP i euroområdet ökade med 0,6 procent under tredje kvartalet och 2,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år, i linje med det första estimatet och marknadens förväntningar.

Tysk BNP steg 0,8 procent under det tredje kvartalet jämfört med det närmast föregående, enligt preliminär statistik. Jämfört med motsvarande kvartal året före steg BNP 2,8 procent enligt dagjusterad statistik.

Analytikerna hade räknat med att BNP skulle öka med 0,6 procent under kvartalet och öka med 2,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år, dagjusterat.

Flera Fed-ledamöter talade på tisdagen, bland dem Fed-chefen i St. Louis, James Bullard.

Han sade att så länge inflationen fortsätter röra sig under 2 procent och inte visar några tecken på att röra sig tillbaka till målet finns det inga skäl för några räntehöjningar.

Den nuvarande räntenivån "kommer sannolikt vara lämplig på kort sikt", sade han.

"Inflationsutfallen under 2017 har överraskat på nedsidan och väcker frågor kring huruvida amerikansk inflation tillförlitligt rör sig mot målet", sade James Bullard.

James Bullard räknas som en "duva" och röstar inte i FOMC i år.

Det gör däremot Robert Kaplan, Fed-chef i Dallas, han sade i en intervju med Financial Times som publicerades på tisdagen att han "aktivt överväger" att rösta för en ny räntehöjning i december, då det finns risker för att en överhettad arbetsmarknad kommer att skapa obalanser på finansmarknaderna.

Han sade att trots den ihärdigt låga inflationen i USA så är han allt mer oroad över att den historiskt låga arbetslöshetsnivån som kräver skärpt vaksamhet.

Även om han ännu inte bestämt sig om vad Fed bör göra vid FOMC-mötet den 12-13 december, så anser han att centralbankerna behöver agera snabbt när det finns tecken på att företagen har svårt att hitta arbetskraft, vilket kan störa investeringsbeslut och leda till överdrivna marknadsrörelser.

"Historien har visat att när vi har betydande överskjutning så behöver Fed i slutändan agera för att komma ikapp. Och det finns ingen lång historia av mjuklandning vid dessa händelser", sade han.

Dollarn handlades netto något svagare mot yenen jämfört med måndagens svenska stängning till omkring 113:37. Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 2,38 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom