Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kraftigt ökad orderingång för Image Systems

2019-02-08 12:50
Foto: Image Systems

Image Systems mer än dubblade orderingången för det fjärde kvartalet.

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar en orderingång om 74,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (35,3) och orderstocken uppgick per 31 december till 65,8 miljoner kronor (36,9).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Nettoomsättningen uppgick till 48,2 miljoner kronor (43,3) och bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent.

"Den lägre bruttomarginalen är beroende på ökad en försäljning av produkter med högre andel inköpt hårdvara", skriver bolaget.

Ebitda-resultatet sjönk till 1,8 miljoner kronor (7,0).

"Det sämre resultatet är helt hänförligt till Remasawcos svenska verksamhet. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 2,9 miljoner kronor (1,9), varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,6)", står det i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom