Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Krisen i ABB

2002-02-14 08:23

Kommentarerna till ABB:s fantastiska pensionsförmåner till Göran Lindahl och Percy Barnevik och gårdagens bokslutskommuniké är hårda - men rättvisa. Det finns anledning att vara försiktig med handel med ABB-aktien.

ABB är idag hårt trängt med en soliditet på cirka 6 procent och goodwillposter som överstiger det egna kapitalet.

Enligt de redovisningsförändringar som planeras i USA och som sannolikt lär införas även i Sverige skulle ABB idag med stor sannolikhet tvingas upprätta en kontrollbalansräkning. Anledningen är att den upptagna goodwillen på 30 miljarder kronor måste betraktas som kraftigt övervärderad med tanke på ABB:s redovisade storförlust.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom