Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Krisen träffar SKF

2008-10-16 10:44

Lagertillverkaren SKF märker nu för första gången en avmattning i konjunkturen. Bolaget planerar för sparåtgärder.

Först ut bland storbolagen levererade SKF ett starkt resultat för det tredje kvartalet. Prognosmakarna som SME Direkt har frågat trodde på en vinst under kvartalet på 1 712 miljoner kronor. Utfallet blev nio procent bättre, ett resultat före skatt på 1 859 miljoner.

Men nu märks avmattningen i konjunkturen och SKF som fram till nu inte har rapporterat om någon avmattning ser nu ut att dras med nedåt:

Mot slutet av kvartalet, med dramatiska händelser på finansmarknaden, blev volymerna lägre huvudsakligen inom vår fordonsverksamhet, medan volymerna inom vår industriverksamhet var fortsatt starka, säger Tom Johnstone, koncernchef, i en kommentar.

Biltillverkare i Nordamerika och Europa är bland dem som ha minskat mest på efterfrågan av kullager. Det heter i rapporten att företagets försäljning under tredje kvartalet till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar i Europa och Nordamerika var ”påtagligt” lägre.

Däremot var försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar högre i både Europa och Nordamerika.

Och nu väntas avmattningen bestå under kommande kvartal:

För fjärde kvartalet förväntar vi oss en något lägre efterfrågan både jämfört med tredje kvartalet i år och fjärde kvartalet föregående år, säger Tom Johnstone.

Lägre försäljning betyder att SKF nu ska spara pengar, eller som det uttrycks i kvartalsrapporten, bolaget ”har förstärkt/…/ aktiviteter som påverkar kostnads- och kapitalsituationen inom koncernen.”

Under det tredje kvartalet ökade försäljningen med nära 9 procent till 15,4 miljarder kronor. Hittills i år är ökningen därmed 8 procent till 47 miljarder kronor. Resultatet före skatt under det tredje kvartalet ökade med 13 procent till 1,9 miljarder kronor. Hittills i år är ökningstakten något lägre, 6 procent till 5,8 miljarder kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom