Kronan faller i värde

2016-01-05 08:31 Affärsvärlden SIX

På obligationsmarknaderna har de räntenedgångar som präglade den marknadsoroliga gårdagen avstannat, även om de asiatiska börserna fortsatte ned en del i dag. Kronan handlas svagare i spåren av Riksbankens delegeringsbeslut i går om möjligheten till valutainterventioner.

"Det är tydligt att vi nu är mycket nära en intervention och några ytterligare varningar behöver Riksbanken inte ge innan man börjar sälja kronor. Exakt var toleransgränsen för kronstyrka går idag vet nog bara Stefan Ingves men någonstans mellan 9,00 och 9,10 mot euron känns rimligt", kommenterar Johan Javeus, chefsstrateg vid SEB, som tror att Riksbanken direkt efter en intervention skulle skicka ut ett pressmeddelande om att man har intervenerat.

Bland övriga valutor är rörelserna begränsade. Den japanska yenen har sjunkit tillbaka något mot dollarn efter att ha stärkts av trygghetssökande i går. Från Kina har det kommit signaler om att myndigheterna agerar på både valutamarknaden och aktiemarknaden samt genom att tillhandahålla likviditet till det finansiella systemet.

"2016 fick en dålig start när marknaderna tyngdes av oro kring Kina och spänningar i Mellanöstern och Nordafrika", skriver DNB.

Den Kina-drivna börsoron är dock inte särskilt oroande för USA-ekonomin, anser Federal Reserve-ledamoten Loretta Mester.

"Underliggande fundamenta för USA-ekonomin förblir mycket sunda. Det kommer att finnas volatilitet på marknaderna - det är finansmarknadernas natur", sade hon i en intervju med Bloomberg News.

Även Fed-ledamot John Williams sade att han inte är alltför bekymrad över utvecklingen i Kina eftersom den är en del av en "pågående process".

Den svenska penningmarknaden stänger i dag klockan 12.00 och börserna vid 13.00. Under förmiddagen väntas tysk arbetsmarknadsdata och preliminär konsumentprisstatistik från eurozonen.

"Gårdagens lägre än förväntade tyska KPI (HICP) gör att dagens konsensusbedömning för inflationen i euroområdet sannolikt ligger för högt. En årstakt på 0,4 procent, vilket är marknadens estimat, bör sannolikt skalas av med en eller två tiondelar", kommenterar Nordea-ekonomen Johan Hallgren.

Tisdagen är tunn på amerikansk statistik, men under den för svenskt vidkommande lediga onsdagen meddelas ADP:s sysselsättningsrapport, USA:s handelsbalans, industriorder och inköpschefsindex för tjänstesektorn.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom