Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kronan ned på lägre skatteinkomster

2017-12-07 16:41
Svenska sedlar och mynt. Foto: All over press

Dollarn vände uppåt, framför allt mot japanska yen, på torsdagen när riskklimatet lyftes något, främst i förmiddagens handel. Europeiska statspappersräntor handlades oförändrat till något lägre i kortare löptider

Beskedet att den amerikanska senaten gett grönt ljus till att inleda förhandlingar med representanthuset om att ta fram en gemensam version av skattereformen bidrog till att höja humöret. I bakgrunden lurar dock samtidigt risken för en nedstängning av federala verksamheter i USA om inte kongressen kan enas om en ny utgiftsbudget på fredagen.

Tysk industriproduktion överraskade negativt i oktober med en nedgång med 1,4 procent jämfört med i september (väntat +0,9). Produktionen i tillverkningsindustrin sjönk samtidigt 2,0 procent under månaden.

Ekonomidepartementet påpekade dock att de klämdagar folk tog ut efter två helgdagar under månaden bidrog påtagligt till produktionsminskningen under månaden. En gynnsam orderingång och, framför allt, större optimism hos företagen talar för ett fortsatt gott momentum för den tyska industrin, enligt ekonomidepartementet.

Svenska statsobligationsräntor steg 1 punkt över hela linjen på torsdagen. Tioårsräntan steg till 0,68 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till 39 punkter (38).

Euron stärktes 6 öre mot kronan, till 9:98, medan dollarn stärktes 5 öre, till 8:46. TCW-index steg till 134,09 (133,29).

SCB rapporterade att den svenska hushållskonsumtionen ökade med 1,5 procent i oktober jämfört med oktober 2016, ner från 2,3 procent i september (som i sin tur var nedreviderat från +3,5 procent).

Svenskt Näringsliv (SN) presenterade en ny konjunkturprognos på förmiddagen, där de ser en BNP-tillväxt i Sverige på 2,4 procent i år, 2,5 procent nästa år och 2,0 procent 2019.

Enligt SN är tillväxttoppen passerad, men svensk BNP väntas ändå fortsätta att växa i relativt hög takt. Liksom tidigare bedöms den internationella konjunkturen i kombination med en fortsatt svag krona vara nyckelfaktorer bakom BNP-tillväxten.

Riksgälden rapporterade ett budgetsaldo på +17,0 miljarder i november, vilket faktiskt var lägre än väntade 18,7 miljarder kronor. Det berodde i sin tur på att skatteinkomsterna denna gång var 2 miljarder kronor lägre än väntat (i oktober var skatteinkomsterna 12 miljarder kronor högre än prognos).

Småhusbarometern visade vidare att priserna steg 1 procent under perioden september-november jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Jämfört med motsvarande tremånadersperiod föregående år steg småhuspriserna med 9 procent.

Amerikanska statspappersräntor steg svagt efter svensk stängning på onsdagen och noterade därefter endast obetydliga rörelser på torsdagen.

Inför fredagens jobbdata för november visade veckodata på torsdagen att antalet nyanmälda arbetslösa fortsatt ligger på mycket låga nivåer; förra veckan sjönk antalet till 236.000, från 238.000 föregående vecka.

Data från Challenger Gray & Christmas visade antalet varsel i november visserligen ökade 30 procent jämfört med i november 2016, men uppgick ändå till måttliga 35.038. VD:n John Challenger noterade att antalet varsel har varit lågt hela året, men flaggade för att stora företagsaffärer kan leda till en uppsjö av stora varsel under 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom