Kronan stärks mot euron

2016-02-29 15:45 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna med kortare löptider steg med några punkter under måndagens handel samtidigt som räntorna för längre löptider visade marginella förändringar. Samtidigt sjönk långräntorna i Europa och differensen mellan den svenska och tyska tioårsräntan vidgades med fyra punkter till -0,35 procent.

Europaräntorna pressades av klart svagare preliminär inflationsstatistik för EMU, avseende februari, än väntat. De svenska räntorna trycktes samtidigt upp av att den svenska BNP-tillväxten under det fjärde kvartalet var väldigt stark och slog förväntningarna på marknaden med råge.

"Återigen har svensk tillväxt visat sig vara betydligt starkare än Riksbankens prognos och detta understryker vår syn om att tillväxten och en stramare arbetsmarknad gradvis kommer att få Riksbankens fokus framöver", kommenterade SEB-ekonomen Olle Holmgren, som inte tror att det kommer några fler stimulanser från Riksbanken den här cykeln.

"Enligt vår syn krävs det negativa överraskningar för den internationella återhämtningen och/eller en betydligt starkare krona för att utlösa fler åtgärder", skriver Holmgren.

På valutamarknaden stärktes kronan relativt euron, där rörelserna var tydliga efter den svenska BNP-statistiken. Dollarn stärktes samtidigt mot såväl euron som kronan. Valutamarknaden tog därmed inget större intryck av att USA-statistiken under eftermiddagen var klart svagare än väntat utan valde att fokusera på svaghetstecknen från EMU som talar för ökade penningpolitiska lättnader från ECB.

Sveriges BNP-tillväxt var enligt SCB 4,5 procent under det fjärde kvartalet, vilket var mer än marknadens förväntan om 3,6 procent enligt SIX News analytikerenkät. Jämfört med det tredje kvartalet ökade BNP med säsongsrensade 1,3 procent, vilket var mer än väntade +0,8 procent.

USA-statistiken visade att Chicago inköpschefsindex sjönk från 55,6 i januari till 47,6 i februari och där gränsen för tillväxt ligger omkring 50-nivån. Marknaden hade räknat med en nivå om 55,3.

Vidare sjönk antalet avtalade husköp med 2,5 procent i januari mot december, jämfört med en förväntad ökning på 0,5 procent.

Preliminär inflationsstatistik från EMU visade att KPI var ned 0,2 i årstakt under februari, mot väntade 0,0 procent. Även kärn-KPI var två tiondels procentenheter under förväntan och hamnade på 0,7 procent i årstakt.

Barclays sänkte sina estimat för kärn-KPI för såväl 2016 och 2017 efter statistiken och räknar nu med att inflationen kvarstår inom negativt territorium till juli månad. Då förväntas baseffekterna från energipriserna börja ge stöd till huvudinflationen.

"Deflation skulle innebära en katastrof för euroområdet då bördan från (de höga) skulderna skulle öka. Därför kommer ECB att fortsätta lätta på penningpolitiken betydligt", kommenterade Nordea statistiken.

Den kinesiska centralbanken, PBOC, överraskade marknaderna med att sänka reservkravet för bankerna med 50 punkter till 17,00 procent, vilket ledde till att dagens riskaversion mildrades något. De kinesiska börserna hade tidigare fallit en del på besvikelse från frånvaron av tydliga budskap från helgens G20-möte.

"Åtgärden från PBOC kan mycket väl ha varit en reaktion till dagens handel då kinesiska beslutsfattare fortsätter försöka stabilisera sina finansmarknader", kommenterade BK Asset Management.

"Det är svårt att säga om åtgärden kommer att ha någon meningsfull effekt långsiktigt och risken är att den inte kommer att ha det, då Kinas kreditproblem är strukturella snarare än cykliska och kräver en seriös uppstädning i balansräkningen", tillade BK.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom