Kronförstärkningen kom av sig något

2016-02-11 16:03 Affärsvärlden SIX

Torsdagen präglades av kraftig riskaversion på de finansiella marknaderna, där euron och den japanska yenen förstärktes mot dollarn och pundet. Den svenska kronan tappade markant efter att Riksbanken meddelat en större reporäntesänkning än väntat men effekten avtog successivt. Kronan avslutade dagen på starkare nivåer än såväl euron som dollarn, i jämförelse med onsdagseftermiddagen.

De svenska obligationsräntorna föll samtidigt på bred front, där räntorna för de längre löptiderna följde de riskaversiva rörelserna i Tyskland och USA. Räntorna i Sydeuropa steg samtidigt med den stora riskaversionen, där bankaktier i Europa utvecklades väldigt svagt.

Eurogruppens ordförande, Jeroen Dijsselbloem uppgav dock inför dagens möte att han inte är oroad.

"Vi noterar läget på marknaden men strukturellt är vi mycket starkare nu i Euroområdet än för några år sedan. Det gäller även bankerna", sade Dijsselbloem. Han pekade dock på att det är viktigt att slutföra arbetet med den europeiska bankunionen vars grundtanke är att separera banker från stater och se till att skattebetalare inte behöver stå för notan när banker faller.

När det gäller Grekland och landets nödlåneförhandlingar väntas inga konkreta beslut på dagens möte med euroländernas finansministrar. De internationella långivarna är alltjämt inte nöjda med de reformer som den grekiska regeringen presenterat hittills.

Den amerikanska statistiken var starkare än väntat, där antalet nya arbetssökande föll med 16.000 till 269.000 förra veckan. Det kan jämföras med förväntningarna på en nivå om 281.000.

"Det bättre utfallet än väntat denna morgon sätter stopp för den stigande trenden för nya arbetssökande som utvecklats de senaste veckorna och ger stöd till vår syn att USA:s arbetsmarknad är fortsatt fundamentalt solid", kommenterar Barclays Capital.

Det veckovisa konsumentförtroendet i USA steg samtidigt till 44,5, från 44,2 veckan innan.

Huvudnumret för svenskt vidkommande under dagen var Riksbankens besked där de meddelade att reporäntan sänks med 15 räntepunkter till -0,50 procent samtidigt som reporäntebanan skruvas ned.

Endast en av de åtta bedömare som trodde på en sänkning i SIX News analytikersammanställning med tio deltagare trodde att reporäntan skulle sänkas till -0,50 procent. Riksbanken upprepade i vanlig ordning att den har en fortsatt hög beredskap att expandera penningpolitiken men uppgav även att den också analyserar "om det i det penningpolitiska styrsystemet går att vidta andra åtgärder för att understödja reporäntesänkningarna".

"Dessa teknikaliteter kan, enligt vår syn, öppna upp för ytterligare reporäntesänkningar framöver", kommenterade Nordea.

Ordföranden Stefan Ingves uppgav att beslutet syftade till att värna om inflationsmålet om 2 procent, då Riksbanken sett sig tvungen till att revidera ned sin inflationsprognos markant. Enligt Nordea finns det dock fortfarande "en risk för att Riksbanken återigen är för optimistisk gällande inflationsutsikterna längre fram".

DNB Bank bedömer att botten för reporäntan nu har nåtts, men att "det är sannolikt att de kvantitativa lättnaderna förlängs för att hålla jämna steg med ECB:s köp".

Direktionsmedlemmarna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet och förespråkade i stället en oförändrad reporänta, vilket enligt SEB indikerar att "direktionen tvekar om att expandera penningpolitiken ytterligare".

"Dessutom signalerar pressreleasen om att februaribeslutet var långt ifrån självklart då det underströk den starka svenska tillväxten och en fallande arbetslöshet", skrev affärsbanken.

På morgonen visade statistik från Arbetsförmedlingen att den öppna arbetslösheten i Sverige steg till 4,3 procent i januari från 4,2 procent. Det var snäppet högre än marknadens förväntan om 4,2 procent, enligt SIX News analytikerenkät.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom