Kronkursen försvagas

2016-01-15 16:20 Affärsvärlden SIX

Räntorna sjönk på fredagen i linje med fallande börser efter fortsatt svaga signaler från USA, fallande oljepriser och ytterligare pessimism kring utvecklingen i Kina. De två senaste veckornas ihållande riskaversion fick därmed nytt bränsle.

Bland valutorna försvagades dollarn mot euron efter oväntat klen amerikansk makrostatistik över industrin och detaljhandeln. Yenen stärkte brett i en trygghetssökande tendens, medan råvarurelaterade valutor som den ryska rubeln och den kanadensiska dollarn gick svagt.

Kronan försvagades tydligt. Den svagare tendensen tycks ha utlösts av gårdagens KPI utfall, som var svagare än Riksbankens egna prognoser och fick flera bedömare att skruva upp sannolikheten för ytterligare lättnader.

Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln utvecklades något svagare än väntat i december. Även den amerikanska industrins produktion och kapacitetsutnyttjande var något svagare än väntat under fjolårets sista månad och utfallen reviderades ned för november.

New York Empire State tillverkningsindex överraskade negativt genom att sjunka från -6,21 till -19,37. Index över nya order tyngde rejält.

Michigan-index över konsumenternas förtroende i USA utgjorde dock en ljuspunkt genom att preliminärt stiga från 92,6 till 93,3 i januari, vilket var något över väntade 93,0.

"Hittills har konsumentförtroendet förblivit solitt trots förnyad oro kring tillväxten i framväxande ekonomier i Asien, den svaga ekonomiska datan under det fjärde kvartalet och turbulensen på finansmarknaderna sedan årsskiftet", kommenterar Barclays.

De svenska hushållens konsumtion var upp med 3,2 procent i årstakt i november enligt statistik från SCB, ned från +3,7 procent månaden innan. Även ökningstakten i näringslivets produktion backade något, till +3,9 procent i årstakt under månaden mot +4,4 procent i oktober.

Statistik från Svensk Mäklarstatistik visade att årstakterna för bostadsrättspriser och villor var oförändrade vid +16 respektive +12 procent i december. Motsvarande statistik från Valueguard visade ökningar på 17,5 procent i årstakt för bostadsrättspriser och uppgångar på 12,4 procent för villapriser. Det innebar vissa nedgångar i jämförelse med årstakterna månaden innan.

Handelsbalansen för EMU-länderna visade ett överskott på 23,6 miljarder euro i november, högre än oktobers utfall och analytikernas förväntningar.

Greklands statsbudgetutfall blev -3,5 miljarder euro för fjolåret. Det var svagare än den grekiska regeringens mål på -2,6 miljarder.

Utlåningsstatistiken från Kina under morgonen var svagare än väntat. Zhang Fan, ekonom vid RHB, uppgav att centralbanken kan behöva sänka bankernas reservkrav igen, då efterfrågan på likviditet blir högre inför Kinas nyår och då kapitalutflödena intensifieras i januari.

Den kinesiska centralbanken satte på fredagen riktvärdet för USD/CNY till 6.5637, vilket var något svagare än torsdagens 6,5616. Den kinesiska valutan har stärkts 0,1 procent mot dollarn under veckan, men är fortfarande 1,4 procent svagare hittills i år och har tappat nära 5 procent sedan augusti.

Kinas premiärminister Li Keqiang upprepade på fredagen att det inte finns någon grund för en fortsatt yuandepreciering, och att man inte har för avsikt att stimulera exporten via en försvagning av valutan.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet