Kronkursen lyfter

2016-02-18 15:42 Affärsvärlden SIX

Oväntat hög svensk januariinflation fick på torsdagen kronan att lyftas och de svenska obligationsräntorna att röra sig något uppåt. Det kan jämföras med att räntorna i USA och Tyskland sjönk efter ett mer duvaktigt protokoll från Federal Reserve än väntat, efter flera föregående handelsdagar med riskaptit och ränteuppgångar.

Bland övriga valutor stärktes dollarn och inte minst yenen.

Den svenska konsumentprisinflationen var 0,8 procent i årstakt under januari, vilket var högre än marknadens förväntan som var +0,5 procent enligt SIX News analytikerenkät.

"Utfallet är säkerligen en lättnad för Riksbanken där såväl KPI som KPIF hamnade över Riksbankens senaste prognos. Uppgången i inflationen var bred", kommenterade Åke Gustafsson, senior ekonom på Swedbank.

"Den kortsiktiga pressen på Riksbanken avtar något: -0,5 procent (i reporänta) bör vara botten", tror SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Nordeas analyschef Torbjörn Isaksson bedömer däremot att det fortsatt finns en risk för att centralbanken kommer att vidta mer åtgärder framöver.

"Anledningen är, som så många gånger förr, kronan. Den handelsviktade valutakursen stärkte inflationssiffrorna med 0,5 procent. Trenden med en starkare krona kan mycket väl fortsätta, vilket i så fall kommer att dra ned inflationen. För att nå en smidig och gradvis förstärkning av kronan i linje med Riksbankens prognos, kan banken mycket väl behöva vidta ytterligare åtgärder. Mycket beror på hur långt ECB kommer att gå", skrev Isaksson i en kommentar.

Under eftermiddagen meddelades att antalet nya arbetssökande i USA sjönk till 262.000 under förra veckan, vilket var ljusare än det förväntade antalet 275.000.

"Rapporten stödjer vår syn att den senaste tidens uppgång i antalet nya arbetssökande drevs framförallt av tillfälliga faktorer, däribland utvecklingen för sysselsättningen inom jordbrukssektorn i Kalifornien. Sammantaget förblir den amerikanska arbetsmarknaden intakt", bedömer Barclays Capital.

Philadelphia Fed index inkom uppvisade ingen större förändringar, i linje med marknadens förväntan. Ledande indikatorer fortsatte samtidigt ned, vilket också var förväntat.

OECD meddelade att man sänker BNP-tillväxtprognoserna för världsekonomin till 3,0 procent 2016 och till 3,3 procent 2017. Enligt den tidigare konjunkturprognosen som presenterades i november räknade OECD med en tillväxt på 3,3 procent 2016 och 3,6 procent 2017.

"Prognoserna har återigen reviderats ned i ljuset av den senaste statistiken som varit en besvikelse. Tillväxten bromsar in i många tillväxtländer samtidigt som mogna ekonomier visar en väldigt blygsam återhämtning. Låga priser pressar även råvaruexportörerna", skrev OECD.

Protokollet från Federal Reserves januarimöte visade att de flesta Fed-ledamöter var bekymrade över utvecklingen på aktiemarknaderna efter höjningen i december. Ledamöterna såg också en ökad osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna, och en mer uttalad nedsiderisk för ekonomin än i december.

"Protokollet var definitivt åt det duvaktiga hållet och baserat på protokollet är det svårt att se någon ytterligare räntehöjning åtminstone fram till juni", kommenterade Danske Bank.

Kinas centralbank har enligt källor till Bloomberg vidtagit ytterligare åtgärder för att styra räntenivåerna till lägre nivåer, genom att minska utlåningsräntorna till bankerna för andra gången i år.

"PBOC försöker hitta vägar till penningpolitiska lättnader utan att göra en högprofilåtgärd som en styrräntesänkning", kommenterade Louis Kujis, chefsekonom för Oxford Economics Asienbevakning.

Premiärminister David Cameron uppger sig vara redo att kämpa för Storbritannien vid torsdagens och fredagens EU-toppmöte där frågan om landets relation till EU ska behandlas. Det är mycket viktigare att uppgörelsen blir rätt än att den blir klar snabbt, resonerar Cameron.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom