Kronkursen stärks

2016-03-15 16:09 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna med längre löptider har stigit ett par punkter under tisdagen. De tyska motsvarigheterna har ökat något mer och differensen mellan den tyska och svenska tioåringen har utjämnats med fyra punkter. De amerikanska obligationsräntorna har vänt en initialt vikande tendens och noteras i skrivande stund vid oförändrade nivåer gentemot måndagens stängning.

Dollarn har handlats ryckigt inom ett relativt snävt intervall och noteras vid smärre förändringar mot euron inför Federal Reserves penningpolitiska besked i morgon. Eftermiddagens amerikanska makrodata gav endast temporära svängningar under eftermiddagen.

Detaljhandelsförsäljningen i februari var förvisso i linje med analytikernas förväntningar, men utfallet för månaden innan reviderades ned med hela 0,6 procentenheter och januari månads nedgång på 0,4 procent var därmed den största på ett år.

"Konsumenterna är fortsatt försiktiga och tveksamma till att spendera, trots en förbättrad sysselsättningsbild och tecken på snabbare löneökningar", säger Navy Federal Credit Union till Dow Jones Newswires.

Positivare signaler kom från New York Empire States tillverkningsindex, som noterade +0,62 i mars. Det var markant högre än väntade -10,0 och föregående månads -16,64. Index över nya order överraskade mest på uppsidan bland komponenterna och noterades vid den högsta nivån på över ett år.

"Även om New York State har en relativt liten industri visar dagens rapport tecken på en stabilisering i den regionala tillverkningsaktiviteten", kommenterar Barclays, som menar att torsdagens Philly Fed index kommer att ge en bredare bild av läget.

Övriga amerikanska statistikpunkter bjöd på mindre dramatik. PPI var ned 0,2 procent i februari i månadstakt, i linje med förväntan, medan NABH husmarknadsindex visade oförändrade 58 i mars. Lagren av osålda varor i USA var upp med 0,1 procent, medan analytikerna hade förväntat sig oförändrade lagernivåer.

Kronan har apprecierats omkring fyra öre både mot euron och dollarn sedan morgonen - även om det oväntat höga inflationsutfallet inte gav någon större omedelbart gensvar i kronkursen. KPI steg med 0,4 procent i februari, vilket var 0,1 procentenhet över analytikernas estimat i SIX News enkät, och 0,2 procentenheter över Riksbankens prognos. Detta efter att inflationen även överraskat på uppsidan i januari.

Det innebär en lättnad för Riksbanken och ger "underliggande stöd till kronan och tendens till högre räntor", kommenterade Swedbanks seniorekonom Åke Gustafsson.

Riksbankens ordförande Stefan Ingves var något återhållsam i en första kommentar till utfallet. Siffrorna verkar vara "någorlunda ungefär som vår prognos och i det avseendet förefaller det inte vara någon stor överraskning just nu", sade han till reportrar vid Affärsvärlden Bank & Finans Outlook 2016 där han höll ett anförande på förmiddagen.

Yenen har stärkts i en trygghetssökande tendens och efter att Bank of Japan beslutat att hålla såväl styrräntan som tillgångsköpen oförändrade vid dagens penningpolitiska möte, samtidigt som man sänkte bedömningarna över såväl ekonomin som inflationsförväntningarna något.

"Bank of Japan inväntar möjligen att Federal Reserve ska göra jobbet åt dom... Om Yellen antar en hökaktig ton och indikerar att räntehöjningarna kan återupptas i juni, kommer USD/JPY reversera dagens rörelse och gå mot 115.00", kommenterar BK Asset Management.

Ordförande Haruhiko Kuroda uppgav efter beskedet att inflationen förväntas nå målet om två procent omkring det första halvåret på räkenskapsåret 2017, och att det behövs mer tid för att undersöka effekterna från den negativa styrräntan som introducerades i slutet av januari.

I övrigt på valutamarknaden har pundet backat efter att en ny opinionsmätning återuppväckt oron för Storbritanniens framtid i EU. Enligt mätningen stöder 52 procent alternativet att lämna unionen, medan 47 procent vill stanna.

Kinas centralbank uppges enligt källor ha tagit fram ett utkast innehållande regler för en Tobinskatt avseende valutatransaktioner, i syfte att motverka valutaspekulation. Att införa en avgift för valutahandel skulle innebära det mest extrema tilltaget hittills av politikerna för att förhindra spekulation mot landets valuta, efter att statligt styrda banker vid upprepade tillfällen intervenerat för att ge stöd för yuanen och efter att regeringen agerat mot kapitalutflöden.

"Dessa åtgärder kan inte garantera att volatiliteten på marknaden kommer att sjunka då det är svårt att identifiera om valutahandel är spekulation eller ett genuint behov för företag att säkra sin utländska valutaexponering", kommenterade Tommy Ong, handlarchef på DBS Hong Kong.

Federal Reserve inledde sitt penningpolitiska möte på tisdagen och besked samt presskonferens med ordförande Janet Yellen kommer i morgon. Få bedömare räknar med några förändringar vid Feds möte, men investerare räknar med att minskad finansmarknadsturbulens, starka indikationer från arbetsmarknaden och vissa tecken på stigande inflation ger centralbanken spelrum att strama åt penningpolitiken framöver.

"Jag tror inte att någon förväntar sig en räntehöjning, men det finns en risk för att Fed kommer att ge ett optimistiskt utlåtande om ekonomin", kommenterade en valutastrateg vid BNP Paribas.

Enligt CME Group innebär marknadens prissättning en sannolikhet på 50 procent för att centralbanken höjer räntan i juni och 76 procent för att räntan höjs i december. I början av februari innebar motsvarande marknadsprissättning sannolikheter på noll procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom