Kronkursen stärks

2016-02-19 15:45 Affärsvärlden SIX

Ett nytt oljeprisfall bidrog på fredagen till riskaversion med fallande räntor och yenstyrka. USA-räntorna gick i går kväll i bräschen för nedgångarna efter att dessförinnan har stigit under tre handelsdagar i följd. I Spanien och Italien rörde tioårsräntorna uppåt under fredagen.

Kronan stärktes för andra dagen i rad med stöd av arbetslöshetsdata som var något ljusare än förväntat, efter gårdagens oväntat höga svenska inflationstal som sänkte förväntningarna om ytterligare lättnadsåtgärder från Riksbanken.

Dollarn sjönk överlag, men uppvisade viss styrka efter beskedet att den amerikanska konsumentprisutvecklingen var något över förväntan under januari månad. KPI var oförändrat under januari jämfört med december, vilket var starkare än marknadens förväntan om en nedgång på 0,1 procent. Kärn-KPI var upp 0,3 procent, snäppet mer än väntat.

"Både kärninflationen och KPI-inflationen har ökat under de senaste månaderna eftersom de direkta effekterna från oljeprisfallet under 2014 samt dollarapprecieringen har fallit ur tidsserien och i takt med att inhemskt pristryck har fortsatt att byggas upp parallellt med minskade lediga resurser i USA-ekonomin", uppger Barclays Capital.

Svensk arbetslöshet steg till säsongsjusterade 7,0 procent i januari, från 6,7 månaden innan, men var ändå lägre än analytikernas förväntningar om 7,1 procent enligt SIX News enkät. SEB noterar att nivån ungefär var i linje med Riksbankens genomsnittliga prognos för det första kvartalet, och affärsbanken bedömer att arbetsmarknaden kommer att hamna i allt större fokus för penningpolitiken framöver.

"Detta stödjer vår syn att Riksbankens styrräntesänkning i februari var den sista i den här konjunkturcykeln, även om osäkerhet kring den internationella ekonomiska återhämtningen samt den expansiva penningpolitiken från ECB skulle kunna utlösa mer åtgärder även från Riksbanken i april eller juli", skrev SEB.

"Lura dig inte av arbetslöshetssiffran på 7 procent - arbetsmarknaden är stram. En tredjedel av de arbetslösa var heltidsstuderande som letade efter jobb under 2015. Sysselsättningen i förhållande till befolkningen är hög och företagen såväl som myndigheterna har svårigheter att hitta rätt arbetskraft", uppgav Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Konsumentförtroendeindex för EMU sjönk preliminärt från -6,3 till -8,8 i februari, vilket var svagare än marknadens förväntan om ett utfall på -6,6. Även för hela EU-området sjönk indexet.

Detaljhandelsförsäljningen i Storbritannien överraskade positivt genom att stiga med 5,2 procent i årstakt under januari när förväntningarna låg vid +3,3 procent. Siffran fick dock inget större gensvar i pundkursen, vilket enligt BK Asset Manegement sannolikt beror på förhandlingarna om Storbritanniens krav på omförhandlade medlemskapsvillkor i EU som just nu pågår i Bryssel.

"Det finns få indikationer om att dagens statistik skulle kunna ändra någons åsikt i centralbanksdirektionen, men den pekar åtminstone på en hälsosam takt för brittiska BNP-tillväxten i det första kvartalet", uppger BK.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom