Kronkursen stärks

2016-01-22 15:47 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna klättrade uppåt över hela linjen under fredagens handel, i rörelser som liknade utvecklingen för räntorna i omvärlden. Kraftig riskaptit bidrog till att kapitalet återigen sökte sig ifrån säkrare tillflyktsorter som statsobligationer till förmån för placeringar i bland annat aktier och olja.

Ränteuppgångarna på fredagen kom efter rejält sjunkande räntor på torsdagen. Gårdagens riskaptit, vilken kom med stöd av ECB:s oväntat duvaktiga uttalanden, fick förnyad kraft efter en återhämtning i oljepriserna.

På valutamarknaden handlades euron och dollarn relativt stabilt samtidigt som den svenska kronan stärktes. Yenen försvagades samtidigt, vilket är en vanlig rörelse när riskaptit råder på de finansiella marknaderna.

"JPY försvagades mot USD under gårdagskvällen och natten då förväntningarna steg om ytterligare stimulanser från BoJ vid sitt räntemöte nästa vecka", skrev Nordea. Enligt pressuppgifter överväger den japanska centralbanken att stimulera ekonomin mera.

Bland övriga valutor som stack ut från mängden fanns det brittiska pundet som försvagades efter oväntat klen detaljhandelsstatistik.

USA-statistiken under eftermiddagen var blandad men med viss slagsida åt det positiva hållet. Preliminärt inköpschefsindex för tillverkningssektorn och försäljningen av befintliga hus var starkare än väntat samtidigt som ledande indikatorer överraskade något på nedsidan.

Markits inköpschefsindex för tillverkningssektorn i USA uppgick till preliminära 52,7 i januari, jämfört med väntade 51,2 och föregående månads utfall på 51,2. Uppgången skedde med ledning av den snabbaste ökningen av nya order på tre månader.

"Producenter ser ut att ha skakat av sig oron kring Kina, med bidrag av att exportorder som visar tecken på att komma tillbaka. Det ser ut som att svag efterfrågan från Kina kompenseras av förbättrad efterfrågan för USA-producerade varor på andra marknader", kommenterade Markits chefsekonom Chris Williamson.

De offentliga finanserna inom Europa förefaller förbättras. Euroländernas budgetunderskott och statsskuldskvoter minskade under fjolårets tredje kvartal, enligt siffror från Eurostat.

I övrigt har flera preliminära inköpschefsindex från euroområdet presenterats. Överlag var indexen något svagare än väntat för både tillverkningssektorn och tjänstesektorn. Utfallen antyder att ECB troligen kommer att vara under press om att agera vid det penningpolitiska mötet i mars, uppgav Handelsbanken-ekonomen Rasmus Gudum Sessingö.

ECB:s kvartalsvisa undersökning bland oberoende prognosmakare visade i dag återigen på lägre inflationsförväntningar, särskilt för 2016. Beträffande BNP-tillväxten är förväntningarna däremot stabila medan förväntningarna avseende arbetslösheten har blivit ljusare.

I går uppgav ECB:s ordförande Mario Draghi att inflationen under 2016 förväntas bli betydligt lägre än den officiella prognosen som lämnades vid mötet i december och att riskerna på nedsidan har ökat. Det är därför nödvändigt att se över den penningpolitiska hållningen, uppgav centralbanksordföranden.

"Vi tror nu att åtgärderna vi förväntade oss i juni kan komma att presenteras i mars, inklusive en ytterligare sänkning av inlåningsräntan och ett justerat obligationsköpsprogram. Vi fortsätter dock att tro att ECB närmar sig gränsen för vad den realistiskt kan leverera", skrev Barclays Capital.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom