Krugman: Detta kan sänka världsekonomin betydligt

2016-01-18 09:17 Affärsvärlden SIX
Paul Krugman. Fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, i dagligt tal ofta kallat Ekonomipriset, år 2008. Foto: All over press

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren Paul Krugman anser att ett ordentligt ras för råvaran kan innebära ett betydande sänke för världsekonomin.

Små oljeprisnedgångar kan ge ekonomiska effekter som möjlighet till ökad konsumtion samt lägre inflation, vilket möjliggör mer expansiv penningpolitik.

Riktigt stora prisfall innebär dock effekter i form av tvingande neddragningar av skulder bland producenter, vilket kan innebära ett betydande sänke för världsekonomin.

Det skriver ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren Paul Krugman i en artikel i The New York Times i helgen.

En 70-procentig nedgång i oljepriserna uppges ge verkligt dramatiska effekter för producenter som drabbas av likviditetsbegränsningar. Saudiarabien tvingas till drastisk åtstramningspolitik och högt skuldsatta fracking-bolag står inför balansräkningskriser, skriver Krugman.

Prisnedgångar på 10 eller 20 procent i oljepriset kan dock innebära vanliga effekter med minskad inflation, vilket möjliggör för centralbankerna att ha expansiv penningpolitik. Det är dock ingen relevant fråga då inflationen är under målet nästan överallt.

Mindre prisnedgångar bidrar också till att fördela inkomster från rika oljeproducenter till breda konsumentgrupper, vilket ökar möjligheterna till ökad konsumtion, konstaterar Paul Krugman.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom