Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Kultur snarare än excel för pe-bolagen"

2019-10-15 13:58
Thomas Fossum Foto: PWC

Samtidigt som företagsförvärven skjuter i höjden kommer en ny rapport om vad private equity-bolagen själva anser att de bör tänka mer på framöver.

År 2018 var ett rekordår sett till värdet av företagstransaktioner. Det globala värdet för M&A-transaktioner var det näst högsta sedan finanskrisen. Aktivitetsnivån var hög bland private equity-bolagen, vars lärdomar presenteras i en ny rapport som är framtagen av revisionsjätten PwC. 

Att det var så stora affärer under fjolåret beror bland annat på en stark efterfrågan på tillgångar av både private equity och andra investerare. PwC har frågat hundra private equity-ledare runt om i världen vilka faktorer som skapar mest värde efter ett företagsköp. 

Rapporten visar bland annat att kulturfrågor blivit alltmer centrala vid företagsaffärer. Att det inte är oproblematiskt att slå ihop bolag är tydligt i rapporten. Över hälften, 57 procent, av de tillfrågade pe-ledarna säger att utmaningar med företagskulturen hindrade ökat värdeskapande – något som i sin tur får konsekvenser för det nya fusionerade företaget: i varje affär där värdet minskade lämnade mer än tio procent av de anställda företaget efter transaktionen. 

Att kulturfrågorna blir viktigare beror dels på typen av företagsaffärer som sker. Parallellt med hög aktivitetsnivå på M&A-marknaden blir samgåenden mer komplexa, vilket i stor grad drivs av branschglidningar och behoven för teknologisk utveckling. Det säger Thomas Fossum, Managing Partner Deals, PwC Sverige. Han har varit finansiell rådgivare inom företagsaffärer i cirka tjugo år.

– Det har skett en förflyttning, från att förvärva bolag som liknar en själv, till förvärv som tillför bolaget något nytt. Det globala produktföretaget som förvärvar ett litet team med app-utvecklare, är ett tidstypiskt exempel. Att få appen att passa produkten är en fråga, men att få den lilla start-up att trivas, växa och påverka industribolaget är en helt annan.

Och för att öka komplexiteten ytterligare, suddas tidigare branschspecifika frågor bort, till exempel när konsumenter tar med sig förväntningar om bemötande och kontaktytor från en bransch till en annan – teman blir branschöverskridande och driver upp förväntan på innovationstakt, och därmed M&A.

I 83 procent av de affärer som under fjolåret förlorade betydande värde, enligt undersökningen, lämnade mellan 21 och 30 procent av de bästa talangerna det nytillkomna företaget. En av slutsatserna i rapporten handlar därför om att det inte bara gäller att skapa värde, utan att även ha en plan för hur man ska behålla nyckelpersoner.

– Om man jämför dagens förvärvsmarknad med den som rådde för tio år sedan handlar det inte längre tillräckligt att fokusera på refinansiering och skatteupplägg, det där är redan gjort. Det gäller snarare att ha en djupare förståelse för kunderna och marknaderna, inte minst eftersom det, inom alla branscher, sker ett teknologiskifte och en branschglidning, säger Thomas Fossum och tillägger:

– Alla företag, inom alla branscher, är väldigt beroende av sina medarbetare. Man har tänkt på detta alltid. Skillnaden nu är att värdeökning ofta inte ens kan uppnås genom enbart fokus på kostnader och kontroll.

En av frågorna till pe-cheferna i undersökningen var: Vilka frågor prioriterade ni i senaste transaktionen och vilka kommer ni att prioritera i nästa? Här var ett vanligt svar att de skulle lägga mindre tid på ändringar i ”operating model” och re-branding och mer tid på att behålla kunder och medarbetare, samt värdeökande aktiviteter på intäktssidan, snarare än ensidig fokus på kostnadssynergier.

– Att fusionera två produktionslinjer är i mångt och mycket en teknisk integrationsfråga. Eftersom den mänskliga andelen blir större, blir samgåenden mer avancerade och mer beroende av att medarbetarna – inte bara ledning och styrelse – ”köper” resan framåt för det sammanslagna bolaget.

– Alla våra undersökningar de senaste åren visar att medarbetare och kultur blir viktigare för att uppnå värdeökning efter själva transaktionen. Det som kan fångas i excel, det fångas i excel, men vad händer med det andra? Det har blivit mer intressant hos de ledande pe-bolagen de senaste åren – eftersom de förstår att det är bortom excelarken som det skapas värden, säger Thomas Fossum.

Jan Jensen, advokat och delägare på White & Case tycker att ekonomiska tal fortfarande är extremt viktiga för pe-bolagen.

-Min syn på det där är att det är både excel och kultur. Jag skulle inte säga att skattefrågor har gett vika för kulturfrågor när det gäller private equity-bolagen. Skatt och finansiella frågor är fortfarande viktiga. Men det har tillkommit ytterligare frågor som det också läggs mycket fokus på för att säkerställa en lyckad affär, såsom ESG-frågor, företagskultur och värderingar. De här frågorna har fått betydligt större betydelse än tidigare.

- Det är delvis en annan generation som driver bolag idag och de unga talangerna är beredda att lämna om de känner att de inte är i en kultur som de vill vara i. Integrationen handlar delvis om att säkerställa att talangerna stannar kvar - det gör man inte bara med incitamentprogam, unga talanger idag vill inte bara vara med på en finansiell resa utan känna att de, och den affärsidé som de är med och bygger, verkligen gör skillnad. 

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom