Kurserna lyfter på Wall Street

2016-02-04 15:31 Affärsvärlden SIX
Foto: AP Photo/Mark Lennihan/TT

De amerikanska börserna handlades högre på torsdagen. Mycket statistik har presenterats under morgonen, där bland annat produktiviteten visade en nedgång. Oljerelaterade aktier har handlats blandat sedan öppning. Dollarn har försvagats ytterligare.

Storbolagsindexet Dow Jones Industrial Average var klockan 16.18 upp med 0,6 procent till 16.433. Det bredare indexet S&P 500 ökade med 0,5 procent till 1.923 medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade med 0,4 procent till 4.523.

Räntan på den tioåriga obligationen var oförändrad vid 1,88 procent samtidigt som trettioårsräntan ökade 2 punkter till 2,72 procent.

Mycket makrostatistik har presenterats under torsdagen. Antalet nya arbetssökanden kom in högre än förväntat.

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 285.000 under förra veckan. Marknaden hade räknat med att antalet skulle uppgå till 280.000. Utfallet är en uppgång med 8.000 jämfört med föregående veckas reviderade utfall på 277.000.

Kvar på makroscenen har preliminära siffror över arbetarnas produktivitet i de amerikanska företagen, exklusive jordbruk, visat en nedgång på 3,0 procent i årstakt under det fjärde kvartalet 2015. Marknadens förväntningar uppgick till -1,8 procent.

"Tre procent är mycket. Det är ytterligare data som tyder på platt- till negativ tillväxt", bedömde Peter Cardillo vid First Standard Financial. Det enligt CNBC.

Industriorderingången i USA sjönk med 2,9 procent i december jämfört med månaden innan. Analytiker hade väntat sig en nedgång på 2,8 procent mellan månaderna.

USA:s totala konsumentförtroende uppgick till 44,2 under förra veckan, vilket kan jämföras med en nivå om 44,6 under närmast föregående vecka.

Även antalet planerade varsel om uppsägning hos USA-baserade arbetsgivare presenterades. Jobbdatan visade en uppgång på 218 procent i januari jämfört med månaden innan. Jämfört med januari året innan var antalet varsel 42 procent högre.

"Kraftiga nedskärningar inom detaljhandeln och energisektorerna drev månadsantalet över antalet varsel till den högsta nivån sedan förra sommaren", hette det.

Oljan har stått i fokus under torsdagen. Oljerelaterat har dock handlats blandat där Exxon handlades sidledes och Chevron avancerade 0,6 procent.

GoPro backade 12,3 procent vid öppning. Företaget prognostiserade en svagare än förväntad försäljning för det nuvarande kvartalet.

Även Ralph Lauren backade 17,9 procent. Detaljhandelsbolaget presenterade en svag försäljning vilket tycktes tynga aktien.

Motortillverkaren Cummins presenterade sitt delår under morgonen. Resultat kom in betydligt lägre än förväntat. Dessutom bedömer bolaget att intäkterna kommer att minska under 2016. Aktien avancerade dock 5,1 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom