Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Låga inflationsförväntningar

2016-03-30 08:41

De svenska hushållens inflationsförväntningar är fortsatt stabilt låga och de genomsnittliga förväntningarna sammanfaller med Riksbankens, enligt SKOP:s senaste mätning.

Bostadskostnaderna upplevs vara det största inflationshotet och de förväntade matpriserna stiger till den högsta nivån sedan sommaren 2015.

"Liksom tidigare räknar en mycket stor majoritet av svenskarna med oförändrade genomsnittliga priser under det kommande året", säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

SKOP:s inflationsindex för de genomsnittliga priserna uppgår till +7,5 i undersökningen, jämfört med +7,4 i den förra undersökningen i december. Inflationsindex mäts som skillnaden mellan de som tror på snabbare och de som tror på långsammare prisökningar.

Enligt SKOP befarar 15,0 procent av svenskarna en snabbare genomsnittlig prisökningstakt under det kommande året, jämfört med 15,7 procent i förra undersökningen. 7,5 procent tror på en långsammare prisökning (8,3). 77,6 procent räknar med oförändrad prisökningstakt det kommande året (76,0).

Inflationsindex för matpriserna uppmättes till +16,1 i den senaste mätningen (+6,2).

Inflationsindex över bostadskostnaderna uppgick i undersökningen till +21,1 (+6,9).

Mätningen genomfördes under perioden 16 februari till 10 mars och omfattade 1.000 personer.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom