Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Läge i Latinamerika”

2018-06-13 18:00
David Park förvaltar Carmignac Emergents.

David Park förvaltar Carmignac Emergents. För Affärsvärlden berättar han om varför han tycker att indiska bolag är övervärderade och varför han har siktet inställt på Latinamerika.

Hur väljer ni bolag till fonden?

– Vi letar efter självfinansierade tillväxtbolag i relativt outforskade sektorer, på marknader med starka makrofundamenta. Just nu har vi 23 procent i Latinamerika och 11 procent utspritt över Ryssland och Mellanöstern. Två tredjedelar av fonden består av asiatiska bolag, varav Kina står för 31 procent av det asiatiska innehavet.

Hur garderar ni portföljen för ett eventuellt handelskrig mellan Kina och USA?

– De kinesiska företagen som vi har investerat i är nästan bara exponerade mot den inhemska marknaden. Vi har investerat i nätjätten Tencent, gasleverantören Enn Energy och 58.com, som är Kinas ledande reklamplattform online. Vi har egentligen inga kinesiska exportbolag, eftersom vi inte vill vara beroende av amerikanska konjunkturcykler och efterfrågan. Det har blivit för volatilt.

Varför har ni tagit in 58.com i portföljen?

– 58.com är det ledande bolaget på den kinesiska rubrikannonsmarknaden, med en uppskattad marknadsandel på 75 procent. Det skulle kunna liknas vid en kombination av Gula Sidorna och Monster. Annonsering och reklam är inte high-tech, men det behövs en storskalig produktion för att lyckas och för att behålla sin marknadsandel. Internet tenderar att vara en ”winner takes it all”-affär.

I er småbolagsfond har ni tagit in mejeribolaget Vietnam Dairy Products – varför då?

– Det har länge varit ägt av den vietnamesiska staten, men de senaste 18 månaderna har staten sålt av innehav i flera sektorer och tillåtit mer utländskt ägande. Vietnam Dairy Products har en stabil marknadsandel, och med en växande medelklass ser vi en ökad efterfrågan på mjölkprodukter. Generellt gillar jag Vietnam för de makroekonomiska förutsättningarna. Valutan har deprecierats de senaste fyra åren och har därför lockat mycket utländskt kapital till landet. I dag kostar vietnamesisk arbetskraft hälften så mycket som den kinesiska.

Era utsikter för Indien verkar ha dämpats från att tidigare ha varit väldigt ljusa. Hur kommer det sig?

– Oljepriset har stuckit iväg och vidgar handelsunderskottet igen, vilket i sin tur kommer att sätta press på valutan, samtidigt som inflationen verkar vara på väg upp. Dessa två variabler blir en huvudvärk för den indiska centralbanken, som efter flera år av räntesänkningar nu måste höja räntan.

– Dessutom är det val i maj 2019. De flesta tror att Navendra Modi kommer behålla makten, men vägen dit kan komma att kantas av politisk turbulens. Även om Indien är ett fantastiskt land för långsiktig tillväxt kommer det ha motvind under de kommande tolv månaderna. Slutligen är de indiska bolagsvärderingarna ganska höga redan nu.

Fonden har backat i år. Vad beror det på?

– Vi har haft det tufft i år, även om fjolåret var okej. Anledningen är att vi investerar i inhemska, konsumentnära bolag medan gas, energi och kinesiska banker har gått överlägset bäst. Dessutom har innehaven i Argentina dragit ned genomsnittet en hel del. Vi kommer behålla våra positioner där, då vi är övertygade om att den ekonomiska reformen mot ett mer öppet Argentina kommer mynna ut i något bra.

– Argentina är fortfarande en gränsmarknad som inte är lika tillgänglig för investeringar som vanliga tillväxtmarknader, så det bästa sättet man kan exponera sig mot marknaden är genom banker. Vi äger Grupo Supervieille och Banco Macro. Dessutom har vi det ledande e-handelsbolaget i Latinamerika, Mercado Libre, i vår portfölj. Det är det största argentinska innehavet i portföljen och utgör 5,4 procent av fonden. Det är en stor e-handlare i Latinamerika, den sjunde största i världen. Företaget uppfyller alla fondens investeringskriterier med solida tillväxtmöjligheter, starka kassaflöden för en fortsatt självfinansierad verksamhet och dessutom är det skuldfritt.

David Park

Förvaltar: Carmignac Emergents.

Avkastning i år: –3,8 procent.

Avkastning de senaste tre åren: 3,2 procent.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom