Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre arbetslöshet i januari

2018-02-12 08:39

Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,0 procent av arbetskraften i januari, jämfört med 4,1 procent föregående månad.

I januari 2017 var arbetslösheten 4,1 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Antalet öppet arbetslösa var i slutet av januari 198.000, en minskning med 3.000 personer jämfört med samma månad föregående år.

I januari var 370.000 personer, 7,4 procent, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det är 8.000 färre jämfört med samma månad förra året.

Av de inskrivna arbetslösa var 171.000 födda utanför Europa, 4.000 fler än motsvarande månad 2017.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 171.000 personer i januari, eller 3,4 procent av registerbaserade arbetskraften, jämfört med 177.000 samma månad 2017.

94.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 7.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 3.900 i januari, 800 fler jämfört med samma månad 2017.

Det totala antalet lediga platser var 147.000, 14.000 fler än samma månad 2017.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 52.000 inskrivna arbetslösa i januari, 8.000 färre än under samma månad förra året. Arbetslösheten bland unga är nu 9,6 procent, 1,7 procentenheter lägre än samma månad 2017.

"Vi har en mycket stark arbetsmarknad där jobben växer på bred front. Vi ser en tydlig nedgång i arbetslöshet bland utrikes födda, även om det är fortsatt stora skillnader mot inrikes födda, där arbetslösheten nu är rekordlåg", säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom