Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre försäljning än väntat i Cloetta

2018-07-13 08:39
Foto: Cloetta

Marknaden för förpackad konfektyr minskade på alla Cloettas huvudmarknader, och även försäljningen av lösviktsgodis uppskattas ha minskat under det andra kvartalet.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett underliggande rörelseresultat på 145 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Förväntat enligt SME Direkt var ett underliggande rörelseresultat på 138 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.472 miljoner kronor, mot väntade 1.491 miljoner.

Marknaden för förpackad konfektyr minskade på alla Cloettas huvudmarknader under det andra kvartalet. Marknaden var särskilt svag i maj.

"För lösviktsgodis finns ingen fullständig marknadsstatistik tillgänglig, men enligt våra egna uppskattningar minskade lösviktsgodismarknaden substantiellt under kvartalet, delvis drivet av ett starkt jämförelsetal då påsken inföll i det andra kvartalet 2017", skriver vd Henri de Sauvage-Nolting i rapporten.

Omkring tre fjärdedelar av Cloettas försäljning kommer från förpackade produkter medan en fjärdedel kommer från lösvikt.

Cloetta-koncernens totala försäljning ökade med 4,1 procent under kvartalet. Det förvärvade Candyking stod för 5,4 procent, organisk tillväxt för -4,9 procent och valutakursförändringar för 3,6 procent.

Cloettas försäljning av förpackade varumärken ökade med 0,6 procent i kvartalet. Lösviktsförsäljningen minskade däremot med 19,4 procent, varav Candyking stod för cirka en tredjedel av minskningen. Isolerat minskade Candyking med 12,1 procent.

Den minskade lösviktsförsäljningen beror på det tidigare annonserade förlorade kontraktet i Sverige, svag utveckling i Norge på grund av höjd sockerskatt och avsaknad av kampanjer samt ett starkt jämförelsetal då påsken inföll i det andra kvartalet 2017, konstaterar Cloetta-chefen.

Integrationen av Candyking utvecklas enligt plan.

"Under kvartalet integrerades de tidigare nordiska Candyking-enheterna i Cloettas affärssystem. Även om de olika Cloetta- och Candykingenheterna är integrerade och har börjat arbeta som ett team, är det fortfarande många projekt, inklusive implementeringen av affärssystem i Storbritannien, som behöver genomföras innan integrationen är helt slutförd. Insourcingen går bra och kommer gradvis att öka under andra halvåret och under 2019-2020", uppger Henri de Sauvage-Nolting.

För 2018 fortsätter Cloetta-chefens fokus att vara att öka tillväxten och minska kostnaderna.

"Ur ett tillväxtperspektiv är det tillfredsställande att se att förpackade varumärken växte även detta kvartal. Det innebär att förpackade varumärken hade en tillväxt på 1,5 procent under det första halvåret. Den minskade försäljningen inom lösvikt är så klart en besvikelse även om de tidigare annonserade förlorade kontraktet i Sverige samt den höjda sockerskatten och avsaknaden av kampanjer i Norge står för en stor del av minskningen", tillägger han.

Cloetta kommer under det andra halvåret 2018 att öka marknadsföringskostnaderna jämfört med föregående år.

"Vi har fortfarande mycket kvar att göra för att förbättra och driva vår verksamhet inom lösviktsgodis, men jag är övertygad om att vi nu har grunden på plats. Det första halvåret 2018 har utvecklats bra vad gäller förbättring av rörelseresultat och tillväxt inom förpackade varumärken. Det är därmed ett steg på vår resa att växa hela koncernen organiskt och uppnå vårt 14-procentiga EBIT-marginalmål", uppger Cloetta-chefen avslutningsvis.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom