Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre förväntningar för euroområdet

2013-08-08 09:49
Foto: Scanpix

Sämre tillväxt och högre arbetslöshet. Så ser prognosmakarnas förväntningar på eurozonens ekonomiska aktivitet ut. Samtidigt dras inflationsutsikterna ned.

ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att de nu ser en sämre tillväxt och något högre arbetslöshet under prognosperioden, samtidigt som inflationsutsikter dragits ned jämfört med föregående prognos.

Det framgår av ECB:s månadsrapport som publicerades på torsdagen.

Enligt ekonomernas konsensusprognos väntas inflationen i euroområdet, HIKP, uppgå till 1,5 procent 2013, 1,5 procent 2014 och 1,8 procent 2015. I förra prognosen i maj väntades en inflation på 1,7 procent 2013, 1,6 procent 2014 och 1,8 procent 2015. På längre sikt väntar ekonomerna en inflationstakt på 2,0 procent (2,0).

BNP väntas sjunka 0,6 procent 2013, stiga 0,9 procent 2014 och stiga 1,5 procent 2015. I förra prognosen såg ekonomerna i genomsnitt att BNP skulle sjunka 0,4 procent 2013, stiga 1,0 procent 2014 och stiga 1,6 procent 2015. På längre sikt ser ekonomerna en BNP-tillväxt på 1,7 procent (1,8).

Arbetslösheten väntas uppgå till 12,3 procent 2013, 12,4 procent 2014 och 11,8 procent 2015. I förra prognosen väntades en arbetslöshet på 12,3 procent 2013, 12,2 procent 2014 och 11,6 procent 2015. På längre sikt ser ekonomerna en arbetslöshet på 9,7 procent (9,6).

Undersökningen genomfördes den 16 till 19 juli.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom