Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre inflation än väntat i EMU

2015-09-16 10:14

Konsumentpriserna (KPI) inom EMU var upp 0,1 procent i årstakt under augusti. I månadstakt var KPI 0,0 procent, i linje med förväntan. Det framgår av definitiv statistik från Eurostat.

Marknaden hade räknat med en årstakt om 0,2 procent, vilket också var det preliminära utfallet.

I juli var konsumentpriserna oreviderade +0,2 procent i årstakt. I augusti året innan var takten +0,4 procent.

Centralbankens mål är att inflationen ska ligga under, men nära, 2 procent.

Kärn-KPI (exklusive energi, mat, alkohol och tobak) ökade med 0,9 procent i årstakt (+1,0 procent förra månaden). Den preliminära och väntade årstakten låg på +1,0 procent. I månadstakt var kärn-KPI +0,3 procent, vilket kan jämföras med väntade +0,4 procent.

Konsumentpriserna för EU-länderna var 0,0 procent i årstakt i augusti, vilket kan jämföras med reviderade +0,2 procent i juli (tidigare rapporterat +0,1 procent). I augusti året innan låg takten på +0,5 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom