Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre inflation i oktober

2017-11-14 09:39

Konsumentpriserna sjönk 0,1 procent i oktober jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 1,7 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit med 0,1 procent på månadsbasis och stigit med 1,8 procent jämfört med samma månad 2016. I september var KPI-inflationen 2,1 procent.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,1 procent i oktober jämfört med föregående månad, och steg 1,8 procent jämfört med samma månad 2016.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,1 procent respektive +2,0 procent. I september var KPIF-inflationen 2,3 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 25 oktober, pekade mot en KPI-inflation på 1,8 procent och KPIF-inflation på 1,9 procent i oktober.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,8 procent i oktober, jämfört med 1,9 procent i september. Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent i oktober.

SCB skriver att till månadsförändringen för KPI bidrog bidrog prissänkningar på paketresor och el med 0,1 procentenhet vardera till månadsförändringen.

"Diverse prisuppgångar noterades under oktober, ingen enskild produkt hade dock märkbar positiv effekt på KPI", skriver SCB.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom