Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre inflationstakt

2014-10-14 08:43

Inflationstakten i Sverige var -0,4 procent i september, jämfört med -0,2 procent i augusti.

De svenska konsumentpriserna (KPI) var upp med 0,2 procent i september jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB.

I årstakt var KPI -0,4 procent, vilket kan jämföras med -0,2 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att årstakten skulle uppgå till 0,0 procent och månadstakten till +0,5 procent, enligt SIX News sammanställning av tio analytikers estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,1 till +0,1 procent med en median på -0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder (7,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter, uppger SCB.

"Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,6 procent), lägre räntekostnader (-1,4 procent) och billigare utrikes flygresor (-9,2 procent), vilka tillsammans bidrog nedåt med 0,2 procentenheter från augusti till september", fortsätter myndigheten.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid konstanta räntor), var +0,3 procent i årstakt, att jämföra med 0,5 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med en årstakt om 0,7 procent.

Månadstakten för KPIF uppgick till 0,2 procent, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar vid +0,6 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på +0,0 procent i årstakt (+0,2 procent månaden innan).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom