Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lägre inflationstakt inom EMU

2014-04-16 12:52

Konsumentpriserna inom EMU steg med 0,5 procent i årstakt under mars, enligt definitiv statistik från Eurostat.

Marknaden hade räknat med en årstakt om +0,5 procent, vilket också var det preliminära utfallet.

I månadstakt var priserna upp med 0,9 procent, vilket kan jämföras med förväntningarna på 1,0 procent.

I februari steg konsumentpriserna med oreviderade 0,7 procent i årstakt och i mars 2013 låg inflationstakten på 1,7 procent.

Centralbankens mål är att inflationen ska ligga nära, men strax under, 2 procent.

Kärn-KPI (exklusive energi, mat, alkohol och tobak) ökade med 0,7 procent i årstakt (+1,0 procent förra månaden). Den väntade årstakten låg på +0,8 procent. I månadstakt var kärn-KPI upp 1,5 procent.

Konsumentpriserna för EU-länderna var upp 0,6 procent i årstakt under mars, vilket kan jämföras med oreviderade +0,8 procent i februari. I månadstakt var konsumentpriserna upp med 0,7 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom