Lägre vinst än väntat för Handelsbanken

2016-02-09 06:16 Affärsvärlden SIX
Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen. Foto: Pi Frisk / SvD / TT

Handelsbankens rörelsevinst steg mindre än väntat för det fjärde kvartalet. Handelsbankens räntenetto i kvartalet var samtidigt starkare än marknadens förväntan.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015 på 5.533 miljoner kronor (4.311).

Marknaden hade väntat sig ett rörelseresultat på 5.723 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Utfallet är således 3 procent sämre än väntat.

Intäkterna uppgick totalt till 10.909 miljoner kronor (9.556). Väntat var 10.833 miljoner.

Räntenettot uppgick till 6.971 miljoner kronor (6.883). Väntat var 6.852 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2.343 miljoner kronor (2.228), väntat var 2.369 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde, även kallad trading, blev 1.503 miljoner kronor (264). Väntat var 1.539 miljoner.

Kostnaderna blev -4.907 miljoner kronor (-4.552). Väntat var -4.678 miljoner. K/I-talet blev 45,0 procent (47,6), jämfört med väntade 43,2 procent.

Kreditförlusterna var -475 miljoner kronor (-697). Väntat var -432 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4.501 miljoner kronor (3.342). Analytikerna väntade sig 4.560 miljoner.

Koncernens resultat per aktie efter utspädning var 2,30 kronor (1,75), jämfört med väntade 2,39 kronor.

Utdelningsförslaget för 2015 blev totalt 6,00 kronor per aktie, varav 4,50 kronor i ordinarie utdelning (4,17) och 1,50 kronor i extrautdelning (1,67). Här väntades i genomsnitt 5,88 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom